Main Menu
User Menu

203 mm L/55 kanon Mark 9

8"/55 Gun Mark 9

     
Název:
Name:
203 mm L/55 kanon Mark 9
Originální název:
Original Name:
8"/55 Gun Mark 9
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1922-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
2-hlavňové lafety na lodích třídy Lexington / Two-gun mounts on Lexington class
2-hlavňové lafety na lodích třídy Pensacola / Two-gun mounts on Pensacola class
3-hlavňové lafety na lodích třídy Pensacola / Three-gun mounts on Pensacola class
3-hlavňové lafety na lodích třídy Northampton / Three-gun mounts on Northampton class
3-hlavňové lafety na lodích třídy Portland / Three-gun mounts on Portland class
3-hlavňové věže na lodích třídy New Orleans / Three-gun turrets on New Orleans class
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
27216 kg
Ráže:
Calibre:
203 mm
Náboj:
Cartridge:
203 x 914 mm / 203 x 864 mm / 203 x 878 mm / 203 x 879 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
11179 mm
Celková délka:
Overall Length:
11405 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
Mark 19 (průbojná)
Mark 17 (výbušná)
Mark 14 (výbušná)
Mark 15 (výbušná)
Mark 25 (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
29,1 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
3-4 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
853.4 m/s
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_8-55_mk9.php
.
URL : https://www.valka.cz/203-mm-L-55-kanon-Mark-9-t193078#556323Verze : 1
MOD