Main Menu
User Menu

203 mm L/55 RF kanon Mark 16

8"/55 RF Gun Mark 16

     
Název:
Name:
203 mm L/55 RF kanon Mark 16
Originální název:
Original Name:
8"/55 RF Gun Mark 16
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
3-hlavňové věže na lodích třídy Des Moines / Three-gun turrets on Des Moines class
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
15549 kg
Ráže:
Calibre:
203 mm
Náboj:
Cartridge:
203 x 914 mm / 203 x 878 mm / 203 x 879 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
11179 mm
Celková délka:
Overall Length:
11405 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
Mark 21 (průbojná)
Mark 24 (výbušná)
Mark 25 (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
27,5 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
823 m/s
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_8-55_mk16.php
.
URL : https://www.valka.cz/203-mm-L-55-RF-kanon-Mark-16-t193075#556320Verze : 1
MOD