Main Menu
User Menu

203 mm L/50 BL Mark VIII

8-in/50 BL Mark VIII

     
Název:
Name:
203 mm L/50 BL Mark VIII
Originální název:
Original Name:
8-in/50 BL Mark VIII
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
168
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
2-hlavňová věž Mark I / Mark I Twin Mounting Turret
2-hlavňová věž Mark II / Mark II Twin Mounting Turret
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
17476 1) kg
Ráže:
Calibre:
203 mm
Náboj:
Cartridge:
203 x 914 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
10160 mm
Celková délka:
Overall Length:
10493 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojně-výbušná s balistickou kuklou)
? (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
28 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
3-6 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
855 m/s
Poznámka:
Note:
1) Mark VIII a Mark VIII*
Mark VIII**: 17527 kg


BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_8-50_mk8.htm
.
URL : https://www.valka.cz/203-mm-L-50-BL-Mark-VIII-t195717#563379Verze : 0
MOD