Main Menu
User Menu
Reklama

2022 / 02

Vojnová kronika

VOJNOVÁ KRONIKA
11, 2022, č. 2


Obsah čísla:

Fuksa, Ivan: Studijní cesta Vysokej vojennej školy do Německa a po okupované Francii a Belgii v roce 1940 (4-9)
Hruboň, Anton: Ideológia vytesaná do kameňa (10-20)
Sabol, Miroslav: Cestovný ruch pod dohľadom Tisovho režimu (21-29)
Furmaník, Martin: Aktivity spišských Nemcov v prvých mesiacoch Československej republiky (30-35)
Chytka, Stanislav V.: Sonderkommando 7a (s prihliadnutím na severné Slovensko v období novembra 1944 až februára 1945) (37-49)
Hofírek, Tomáš; Uhrin, Marian: „Siegparade“ 2. Vojenská prehliadka (prehliadky) 29. a 30. októbra 1944 v Banskej Bystrici (50-57)
Lepiš, Juraj: Aký bol Wilhelm Canaris? Píspevok k dejinám vývoja nemeckej historiografie a dejinám odboja (58-66)
Syrný, Marek: 110. výročie narodenia povstaleckého a demokratického lídra Martina Kvetka (67-70)
Bullová, Eva: Projekt Otvorený depozitár (71-75)
Bohová, Katarína: Deborah Lipstadtová: Antisemitizmus tady a teď (76-78)
Antalová, Romana: „História je napísaná, treba ju len zvečniť.“ (79-80)
Mičev, Jakub: Povstalecké zvesti. Práca s obrazovým materiálom (81-84)
Říha, Martin; Uhrin, Marian, Volentier, Lukáš: Prístroje zámerné vz. 34 (85-89)
URL : https://www.valka.cz/2022-02-t268376#726607Verze : 1
MOD
Reklama