Main Menu
User Menu
Reklama

2020 / 01

Vojnová kronika

VOJNOVÁ KRONIKA
9, 2019, č. 1

Obsah čísla:

Editorial (1)
Vrábel, Juraj: Oscar získaný arizáciou alebo zmocňovací zákon na plátnach kín (4-15)
Uhrin, Marian: Samohybné delá Marder III vo výzbroji slovenskej armády (16-24)
Hešterová, Zdenka: Letecká továreň v Trenčianskych Biskupiciach (1943-1945) (25-32)
Hrehová, Gréta: Španielsko a druhá svetová vojna (33-44)
Kopeček, Pavel: Počátky odbojového hnutí v Protektorátu Čechy a Morava (45-51)
Pažurová, Helena: Generálmajor Emil Perko (53-60)
Plachý, Jiří: „Ztracený rozvědčík“ Ján Polomský (61-65)
Vimmer, Pavel: Partizánsky veliteľ Michal Sečanský (66-69)
Uhrin, Marian: Kapitán Vojtech Ábel (70-71)
Uhrin, Marian: Obuv slovenskej a povstaleckej armády (72-79)
Dąbrowski, Dariusz: Katyň, dlhá cesta k pravde (80-81)
URL : https://www.valka.cz/2020-01-t237300#655946Verze : 1
MOD
Reklama