Main Menu
User Menu

2015 / 05

OBRANA

OBRANA
23, 2015, č. 5Obsah čísla:
Druhá svetová vojna 1939 – 1945 (6-7)
Šumichrast, Peter: Sedem desaťročí mieru (8-13)
Vitko, Pavol: Cesta medaily. Pamätná medaila k 70. výročiu SNP a ukončenia 2. svetovej vojny (14-15)
Vitko, Pavol: Boje a technika oživené nadšením. Historické rekonštrukcie bojov (16-17)
Vitko, Pavol: Kôň Jimmy a iné US autá. Zberateľ amerických armádnych vozidiel z 2.
svetovej vojny (18-19)
Žiak, Jozef: Záchrana lietadla spod Dukly (20)
Uhrin, Marian: Zbrane víťazov. Technika, ktorá prispela k víťaznému koncu druhej svetovej vojny (21-23)
Barič, Miro: Od dvojplošníkov k tryskáčom (24-25)
Barič, Miroslav: Nenápadní víťazi (26-27)
Bučka, Peter: Športovec a povstalec. Kapitán delostrelectva Pavol Mudroch (29)
Vitko, Pavol: Názvy ozvenou bojov. Čestné názvy útvarov ozbrojených síl (30-31)
Dolinay, Ján: Stalingrad. Slávne bitky histórie (32-33)
Vitko, Pavol: Traja veteráni. Seržant Gunby, Miloslav Kulhan a Tibor Urbánek (34-36)
TOP 10 filmov z druhej svetovej vojny (38-39)
10 najlepších vojnových románov (40-41)
Štubňa, Miroslav: Čo na seba? Športové podujatia (44-45)
Bystrický, Jozef: Oslobodzovanie Slovenska trvalo 226 dní (46)
Blaško, Gabriel: Úspešná pištoľ. Československá pištoľ vz. 24 (47)
URL : https://www.valka.cz/2015-05-t183948#537167Verze : 0
MOD