Main Menu
User Menu

2014 / 04

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
63, 2014, č. 4


Obsah čísla:

Bílek, Jiří: Vojáci s lopatou, krumpáčem a sbíječkou. K 60. výročí zrušení posledních pomocných technických praporů (2. část - dokončení) (4-13)
Rajlich, Jiří: Svědectví starého alba. Štábní šikovatel polní pilot Václav Mareš (1892-1969) (14-39)
Plachý, Jiří: Od pololegálního spolku k protičeskému povstání. Několik poznámek k založení a existenci "Karpatské Siče"v letech 1938-1939 (40-47)
Plachý, Jiří: Pravoslav Kubišta - dopisy z Normandie (48-54)
Vališ, Zdeněk: 1. československý armádní sbor v bojích na Dukle (55-71)
Tomek, Prokop: Sto let odnarození generálmajora v.v. Rudolfa Krzáka (72-81)
Procházka, Ivan: Příběh Ivana Španiela (82-95)
Špitálník, Zdeněk: S českým lvem do boje. Prapory československých dobrovolníků ve Francii 1914-1916 (96-101)
Sýkora, Jan: Velká Válka v oblacích, počátky bojů (102-107)
Skramoušský, Jan: Pušky rakousko-uherské branné moci (108-113)
Moudrý, Petr: Restaurování sbírky bodáků (114-115)
Moudrý, Petr: Restaurování válečného štítu (116-117)
Burian, Michal: Výstavní činnost VHÚ v roce 2014 (118-119)
Kykal, Tomáš; Láník, Jaroslav: Úvodní konference z cyklu Čtyři léta do pole okovaná 1914-1918 (120-121)
Jakl, Tomáš: Nová pamětní deska České družiny v Kyjevě (122)
(zp): Češi pod prapory Velké války (123)
Láník, Jaroslav: Konference Nezměrné ztráty a jejich zvládání (123)
Špitálník, Zdeněk: Tváře odvážných (124)
Straka, Karel; Šach, Jan: Výstava Kapitoly z dějin Generálního štábu Armády Česke republiky (124-125)
Plachý, Jiří: Podkarpatská Rus v československém státě a její občané v boji za svobodu (125-126)
Plachý, Jiří: Pomník generála Tomáše Sedláčka v Praze-Dejvicích (126)
(JP): Konference k 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada (126)
Turek, Josef: Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2014 (127-128)
Plachý, Jiří: Připomínka 70. výročí příchodu čs. vojáků do belgických a francouzských Flander (128-129)
Beránek, Jaroslav: Proměna londýnského Imperiálního válečného muzea (2. část) (130-132)
Beránek, Jaroslav: Pravda a paměť: Britské výtvarné umění a první světová válka (133-135)
(jb): Goodbye Picadilly: Z domácí fronty na tu západní (136-139)
Pejčoch, Ivo: Bastogne War Museum (14-141)
Pejčoch, Ivo: Musée National d´Historie Militaire v Diekirchu (142-144)
Blüh, Zuzana: Nina Dobosharevich (1920-2014) (145-146)
Plachá, Pavla: Malá velká žena. Pocta Anně Kvapilové, sestavila Kateřina Volková, knihovna Libri prohibiti, Praha 2012 (146-147)
Bachová, Jana: Philip Zimbardo: Luciferův efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Academia, Praha 2014 (147-148)
Tomek, Prokop: Vladimír Vedraško na základě vyprávění Alexandra Michajloviče Majorova: Československo 1968. Svědectví velitele. Praha 2014 (148-149)
(jb): Posters of the First World War. Imperial War Museum, London 2014 (149)
Polčák, Zdeněk: Válečný štít (150)
Obsah ročníku 2014 (151-152)
URL : https://www.valka.cz/2014-04-t178881#525415Verze : 0
MOD