Main Menu
User Menu

2014 / 03

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
63, 2014, č. 3


Obsah čísla:

Bílý, Matěj: Gierkovo vedení a prosazování polských zájmů v organizaci Varšavské smlouvy (4-16)
Bílek, Jiří: Vojáci s lopatou, krumpáčem a sbíječkou. K 60. výročí zrušení posledních pomocných technických praporů (1. část) (17-27)
Binar, Aleš: Audiatur et altera pars. Účast německých jednotek v boji o Sokolovo v březnu 1943 (28-45)
Vališ, Zdeněk: Boje pod Žaškovem (46-56)
Marek, Jindřich: Parašutisté bez padáků. Operační činnost Roty ZU 1. čs. armádního sboru v SSSR (57-77)
Galandauer, Jan: Generál Jaroslav Kunz. Příběh českého vojenského právníka (78-90)
Bjaček, Petr: Legionářský deník Bohumila Dítěte (91-93)
Špitálník, Zdeněk: "Šedomodrá záplava". Polní stejnokroj a výstroj pěšáka rakousko-uherské armády v roce 1914 (94-103)
Moudrý, Petr: Restaurování pušky Remington (104-105)
Moudrý, Petr: Restaurování exponátů pro výstavu V zákopech první světové války (106-107)
Polčák, Zdeněk a kolektiv: V zákopech první světové války - osudy (108-117)
Jelínek, Jaroslav: "Naše moře..." Rakousko-uherské námořnictvo (118-121)
(jln): Od atentátu k válce (122)
(jln): Karpatská kalvárie (122)
Beránek, Jaroslav: Proměna londýnského Imperiálního válečného muzea (1. část) (123-129)
(jb): Stálá expozice Muzea Flanderských polí v novém hávu (130-131)
(jb): Zvuky války. Zvuky, hudba a ticho v letech 1914-1918 (132-133)
(red): 1914-1918. Der Erste Welt Krieg (134-135)
Beránek, Jaroslav: Londýn a Liverpool "oslňují" kamuflované lodě (136-137)
(jb): "Druhá strana mince": Jak Němci viděli první světovou válku (137-138)
(jb): Londýnská Národní portrétní galerie vystavuje po padesáti letech obraz námořních důstojníků (138-139)
Plachý, Jiří: An Meine Völker! Der Erste Weltkrieg 1914-1918 (139)
Češi pod prapory 1. světové války (140)
Čeští umělci ve válce (140)
Rajlich, Jiří: Miloslav Kratochvíl-Bitton (1919-2014) (141-146)
Tomek, Prokop: František Vojtásek (1930-2014) (146)
Skalický, Jakub: Brian Cull: V-1 útočí! Plejáda 2011 (147)
Mrázek, František: Jan Eichler - Lukáš Tichý: USA a Ruská federace, komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2013 (148-149)
Vácha, Dalibor: Peter Harmsen: Shanghai 1937. Stalingrad on the Yangtze, Casemate Publisher, Oxford 2013 (149-150)
Šmidrkal, Václav: Winfried Heinemann: Die DDR und ihr Militär, R. Oldenbourg Verlag, München 2011 (150-151)
Drobňák, Martin: Jaroslav Hudský: Klášterní hradisko 1914-1918. Signum Belli. Olomouc 1914, 2012 (151)
Biederman, Jan: Signum Laudis - jedno vyznamenání v životě obyčejného muže (152)
URL : https://www.valka.cz/2014-03-t176868#521239Verze : 0
MOD