Main Menu
User Menu

2014 / 02

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
63, 2014, č. 2


Obsah čísla:

Skoupý, Jiří: František hrabě Harrach a Leopold Lojka - šlechtic a jeho řidič. Životní osudy účastníků sarajevského atentátu ve světle archivních pramenů (4-27)
Bogdanović, Branko: První výstřely první světové války (28-35)
Marek, Jindřich: Pražské barikády - labutí píseň československých legionářů (36-55)
Rajlich, Jiří: Pilot Karel Frič čili Karl Fritsch (1895-1968) (56-79)
Špitálnik, Zdeněk: "Císařův kabát". Stejnokroje Františka Ferdinanda d´Este ve sbírkách VHÚ (80-95)
Biederman, Jan: Vybraný faleristický materiál v kontextu osobnosti Františka Ferdinanda d´Este (96-101)
Šach, Jan: Poboční zbraně arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (102-110)
Polčák, Zdeněk: V zákopech první světové války (111-113)
Moudrý, Petr: Restaurování zbraní z pozůstalosti Františka Ferdinanda d´Este (114-115)
Moudrý, Petr: Restaurování francouzské pušky (116-117)
Kykal, Tomáš: On-line přístupné tištěné prameny k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z období první světové války (118-125)
Beránek, Jaroslav: Vzpomínky důstojníka pěchoty: Ilustrace Paula Hogartha ke knize Siegrieda Sassoona (126-127)
Beránek, Jaroslav: Muzeum RAF v Hendonu chystá novou expozici první světové války (128-129)
Jakl, Tomáš: 100. výročí první světové války a dnešní Blízký východ (130)
Rajlich, Jiří: Uložení ostatků generála Karla Janouška (130-131)
Plachý, Jiří: Výstava 70. výročí vylodění v Normandii a bojů u Dunkerque (131)
Šmidrkal, Václav: Skotské Národní válečné muzeum (132-133)
Jakl, Tomáš: Vojáci 1. divize ROA zapsaní v pražských matrikách zemřelých (134-139)
Rajlich, Jiří: Miroslav Štandera (1918-2014) (140-145)
Majtenyi, David: Jiří Rajlich: Na křídlech Světové války. Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu. Nakladatelství Svět křídel, Cheb 2014, ISBN 978-80-57567-48-7 (146-147)
Plachý, Jiří: Pavel Knihař - Ladislav Kudrna (ed.): Legie, můj život. Od vojína k veliteli praporu. Academia - Ústav pro studium totalitních režimů, edice Paměť, sv. 68, Praha 2013, ISBN 978-80-200-2289-9 (147-148)
Bandžuch, Tomáš: Michal Šťovíček: Vendéeské války 1793-1832, Akcent, Třebíč 2013, ISBN 978-80-7268-945-3 (148-149)
(jšm): Mojmír Zachariáš: Příběh vojáka. Dokořán, Praha 2012, ISBN 978-80-7363-489-6 (149-150)
Bachová, Jana: Nicolas Grimaldi: Nelidskost. Academia, Praha 2013, ISBN 978-80-200-2258-5 (150)
Beránek, Jaroslav: Lance-corporal Henry Buckle - David Read (Ed.): A Tommy´s Sketchbook. Writings and Drawings from the Trenches, The History Press, Gloucestershire 2012, ISBN 978 0 7524 6605 7 (151)
(jb): Postcards from The Trenches. Images from the First World war, The Bodleian Library, Oxford 2008, ISBN 1 85124 391 7 (151)
(jb): James Taylor: Your Country Needs You. The Secret History of the Propaganda Poster. Scaraband, Inc., Glasgow 2014, ISBN 9 781 88735 497 4 (151)
Skramoušský, Jan: Samonabíjecí kulovnice Kühne 1908 (152)
URL : https://www.valka.cz/2014-02-t174821#517400Verze : 0
MOD