Main Menu
User Menu

2013 / 04

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
62, 2013, č. 4


Obsah čísla:

Vácha, Dalibor: Nový pohled na staré potíže? Dějiny válek moderní doby v anglosaské historiografii od 90. let 20. století do současnosti (4-17)
Pírek, Michal; Bárta, Patrick: Nález honosného meča z Blatnice (18-25)
Marek, Jindřich: Operace "Łom". Polské diverzní a teroristické útoky na Podkarpatské Rusi na podzim roku 1938 (26-47)
Hlavienka, Lubomír; Jirásek, Zdeněk: Každodennost a kriminalita u jednotek Rychlé divize v roce 1941 (48-59)
Plachý, Jiří: Osudné selhání čs. zpravodajské služby. K předpokladům pro zařazení rt. Karla Čurdy do speciálních operací (61-70)
Rajlich, Jiří: Válečný stíhač a učitel létání poručík letectva Rudolf Němec (1897-1969) (71-87)
Pejčoch, Ivo: Podporučík Oldřich Vodička (88-95)
Vališ, Zdeněk: Zdeněk Fierlinger versus Heliodor Píka v (ne)známých dokumentech (96-106)
Burian, Michal: Jako Fénix z popela (Škoda LT vz. 35) (107-115)
Moudrý, Petr: Restaurování vzduchovky (116-117)
Burian, Michal: Druhé pololetí roku 2013 ve VHÚ (118-119)
Šach, Jan: Lovecká dvojka - předovka s jehlovým úderníkem (120-121)
Plachý, Jiří: Chicago - město kde vznikl druhý odboj (122-124)
Plachý, Jiří: Kde bychom si měli připomínat výročí bojů u Dukly? (124-125)
Kopecký, Lukáš: Pietní vzpomínka na plk. Václava Kropáčka v Soběkurech (125)
Jakl, Tomáš: Pouť ČsOL Itálie 2013 (126-127)
Turek, Josef: Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2013 (128-129)
Sýkora, Jan: Plukovník Ing. Jaroslav Janečka (130-131)
Beránek, Jaroslav: Imperiální válečné muzeum je znovu (po)otevřeno (132-135)
Kreisinger, Pavel: Vojenská muzea druhé světové války na Maltě (136-138)
Suchánek, Jiří: Muzeum Atlantického valu v Raversijde (138-139)
Beránek, Jaroslav: Atlantický val na britské půdě (140-145)
Biederman, Jan: Recenze: Jakub Jiří Jukl, Jan Smiřický ze Smiřic +1453. Vzestup a pád slavného rodu (145-147)
Plachý, Jiří: Recenze: Bedřich Utitz, Kaleidoskop mého století (147-148)
Tomek, Prokop: Recenze: Alfred A. Reisch, Hot Books in the Cold War. The CIA-Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain (148-149)
Daněk, Jaroslav: Standarta vojenské hudby (150)
URL : https://www.valka.cz/2013-04-t166620#501451Verze : 0
MOD