Main Menu
User Menu

2012 / 03

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
61, 2012, č.3


Obsah čísla:

Rajlich, Jiří: Asymetrická letecká válka: nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku (srpen - říjen 1944 (1. část) (4-18)
Eichler, Jan: Je možné vyhnout se válkám? (19-28)
Marek, Jindřich: Zpravodajská služba čs. legií v Rusku (1918-1920) (29-44)
Galandauer, Jan: Nenaplněné poslání legionářského panteonu na Vítkově. Od Mnichova k "Vítěznému únoru" (45-55)
Vyhlídal, Milan: Českoslovenští instruktoři při výstavbě egyptského letectva a protivzdušné obrany (56-72)
Tomek, Prokop: Raketové nosiče jaderných zbraní na území Československa (73-91)
Láník, Jaroslav: Pod křídly Sokola (92-94)
Špitálník, Zdeněk: Z českomoravské vysočiny do skotských vřesovišť (95-99)
Trnka, Pavel: Středověký zlomek Starého zákona v Knihovně Vojenského historického ústavu (100-103)
Moudrý, Petr: Restaurování plošiny (104-105)
Uhlíř, Jan B.: Konzervace motáků pplk. Josefa Mašína (106-109)
Krbcová, Ilona: Umění ve službách národa (1914-1918) - František Kupka a Otto Gutfreund (110-111)
Rajlich, Jiří: Stíhací Albatros opět ve vzduchu! (112-114)
Plachý, Jiří: Muzeum Varšavského povstání (115-116)
Plachý, Jiří: Památník obětem Katyňského masakru a padlým z řad československé a polské zahraniční armády v Českém Těšíně (116-118)
Plachý, Jiří: Dokumentační archiv rakouského odboje ve Vídni (118-119)
Skalický, Jakub: Istanbulské vojenské muzeum (119-122)
Jirásek, David: Vojenská muzea Severní Karolíny (2. část) (123-125)
Beránek, Jaroslav: Nezvěstní od Sommy (126-127)
Beránek, Jaroslav: Rodina ve válce (128-130)
Beránek, Jaroslav: Historické loděnice v Chathamu (131-135)
Beránek, Jaroslav: Historie vzniku čs. Památníku v Brookwoodu (2. část - dokončení) (136-139)
Robert Matula (1919-2012) (140-142)
John Keegan (1934-2012) (143)
Munzar, Zdeněk: Pavel Balcárek: Ve víru třicetileté války: politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích Koruny české (144-145)
Biederman, Jan: Jaroslav Polách: Jan Smil z Kremže. Život táborského hejtmana a loupeživého rytíře (145-146)
Bachová, Jana: Eds. Michael Geyer - Sheila Fitzpatricková: Za obzor totalitarizmu: srovnání stalinismu a nacismu (146-147)
Vácha, Dalibor: Kate McLoughlin: Autoring War: The literary Representation of War from Illiad to Iraq (147-148)
Tomek, Prokop: Hana Bortlová: Československo a Kuba v letech 1959-1962 (148-149)
Beránek, Jaroslav: Na křídlech RAF (149)
Plachý, Jiří: Powstanie ´44 w komiksie - Antologia prac konkursowych 2010 - Morowe panny (150)
Láník, Jaroslav: Gerhard Wetting: Sowjetische Deutschland-Politik 1953 bis 1958. Korrekturen an Stalins Erbe, Chruchtschows Aufstieg und der Weg zum Berlin-Ultimatum (150-151)
Pejčoch, Ivo: Jindřich Marek: Padáky nad Tibetem, tajné operace CIA 1957-1974 (151)
Tajemství depozitářů: Francouzský vývěsný štít (152)
URL : https://www.valka.cz/2012-03-t144971#466749Verze : 0
MOD