Main Menu
User Menu

2010 / 02

OBRANA

OBRANA
18, 2010, č. 2


Obsah čísla:

Žiak, Jozef: V Bojovej skupine EÚ: rekapitulácia (4-7)
Vitko, Pavol: Úlohy doma aj v zahraničí. Rozhovor s briggen. Jindřichom Jochom (8-9)
Farkašová, Michaela: Priority náčelníka generálneho štábu (10-11)
Žiak, Jozef: Nový domov pre hasičov. Hasičská jednotka zmiešaného leteckého krídla Sliač (12-13)
Vitko, Pavol: Menovanie a povýšenie generálov (14)
Vitko, Pavol: Talent venoval odboju. Štefan Pelikán (15)
Vitko, Pavol: MUDr. plk. Mikuláš Hudák: 53 mesiacov v operáciách (16)
Žiak, Jozef: Dotyk smrti. Miroslav Staník (17)
Fabricius, Richard: Príručka pre vojakov (18)
Žiak, Jozef: Pod ľadom Slnečných jazier (22)
Kment, Roman: Útočná ponorka HMS Astute (26-27)
Hornáček, Drahomír: Sovietsky kanón z Dubnice. 122mm kanón vz. 1931/37 (28)
Segeš, Vladimír: Podmaršal Ján Andrej Beňovský (29)
Kalafut, Rastislav: Význam a cieľ obrannej štandardizácie (30-31)
Ivančík, Radoslav: Vzťahy ekonomiky a vojny. Casť 1 (32-33)
Švrlo, Peter: Špeciálne operácie. Časť 4 (36-37)
Čukan, Karol: Dôvera ozbrojeným silám (38)
Korba, Matúš - Drobňák, Martin: Karpatské Termopyly (39)
URL : https://www.valka.cz/2010-02-t117267#404945Verze : 0
MOD