Main Menu
User Menu

2009 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
58, 2009, č. 1

Obsah čísla:
Biederman, Jan: Francouzská pěchota na přelomu pozdního středověku a raného novověku (4-12)
Černý, Karel – Rajlich, Jiří: K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE (13-30)
Pavlíčková, Radmila: Nesmrtelná sláva vojevůdce – Pohřební kázání nad generálem Janem Šporkem, rodová komemorace a historiografie (31-43)
Stehlík, Eduard: Organizace německé branné moci 22. září 1938, 2. část (44-61)
Vajskebr, Jan: Nápravné útvary SS v Protektorátu Čechy a Morava (62-70)
Pejčoch, Ivo: Agenti ve skafandrech (71-78)
Pejčoch, Ivo – Plachý, Jiří: Synové Emanula Moravce (79-89)
Šach, Jan: Osobní zbraně Františka Jindřicha hraběte Šlika (90-93)
Munzar, Zdeněk: František Jindřich hrabě Šlik (94-100)
Krbcová, Ilona: Hrabě Šlik ve výtvarných fondech (101-103)
Šimůnek, Pavel: Řádové dekorace hraběte Šlika (103-104)
Uhlíř, Jan B.: Pozůstalost po fotografu Stanislavu Maršálovi (105-108)
Burian, Michal: Novinky v expozicích Vojenského historického ústavu (109)
Moudrý, Petr: Restaurování pušky s perkusním zámkem (110-111)
Láník, Jaroslav: NATO: Svoboda i odpovědnost – 60 let existence a 10 let členství (112-113)
Uhlíř, Jan B.: Od Mnichova k protektorátu (114)
Láník, Jaroslav: Okupace, kolaborace, retribuce (115)
Beránek, Jaroslav: Goyovy Hrůzy války v Praze (116-117)
Rajlich, Jiří: Československý Spitfire z Herentals – W/O Arnošt Mrtvý (118-121)
Jakl, Tomáš: Pomník padlým legionářům v Jekatěrinburgu (122-123)
Beránek, Jaroslav: Nejslavnější snímek Roberta Capy (124-125)
(jb): Nepopsatelné: Výtvarníci – svědci holokaustu (126-128)
Bachová, Jana: Dům Anne Frank – muzeum s historií (128)
Beránek, Jaroslav: Svědkyně – Válečné výtvarnice (129-132)
JLn: Na frontě studené války. Československo 1948-1956 (133)
(JP): Tábor Vojna – křižovatka lidských osudů (133)
(JP): Rodina ve válce (134)
Tomek, Prokop: Přestaly vycházet Kanadské listy (134)
Pivcová, Zuzana: Lastenausgleichsarchiv v Bayreuthu (135-136)
(jb): Australské vzpomínky na evropskou válku (136-137)
Povolný, daniel: Vojenské muzeum v Moskvě (138-140)
(zb): Ruský pomezní (nebo voják?) (140-141)
Rajlich, Jiří: Stanislav Hlučka (1919-2008) (142-145)
recenze (146-151)
URL : https://www.valka.cz/2009-01-t83045#304602Verze : 0
MOD