Main Menu
User Menu

2007 / 08

OBRANA

OBRANA
15, 2007, č. 8Obsah čísla:
Žiak, Jozef: Rakety a bomby za Vihorlatom (4-7)
Vitko, Pavol: Ciele s gurážou, tradície s úctou. Rozhovor s náčelníkom Generálneho štábu OS SR Ľubomírom Bulíkom (8-9)
Vavrinec, Vladislav: Od lietadiel po rozbušky. Metrologický a skúšobný ústav logistiky Žilina (11)
Žiak, Jozef: 10 rokov charty. Charta o osobitnom partnerstve medzi Ukrajinou a NATO (12)
Žiak, Jozef: Stretnutie 2007. Stretnutie bývalých príslušníkov výsadkových jednotiek zo Slovenska a ČR (14)
Farkašová, Michaela: Ako žijú ženy na Lešti (15)
Šimko, Vladimír: Transformácia OS SR na pozadí zmien v NATO (16-17)
Žiak, Jozef: Výzva vojenským rodinám. Duchovná služba (21)
Szabo, Stanislav: Stretnutie leteckého sveta v Le Bourget. 47. ročník medzinárodnej leteckej show Le Bourget 2007 (22)
Farkašová, Michaela: Jediná veliacia poddôstojníčka. Ľubica Vojtová (23)
Fodran, Tomáš: Rozhodni sa. Víťazná práca súťaže Profesionálna armáda - Čo by som získal(a) a čo by som strácal(a) vo vojenskej uniforme (25)
Dolinay, Ján: Hviezdy C. a K. flotily (28)
Maskalík, Alex: Anton Pulanich (1884 – 1962) (29)
Meňušová, Miriam: Fond pracovného času (30-31)
Vitko, Pavol: Hrdý Albín Makovník. Víťazi vojny (34-35)
Farkašová, Michaela: Paintball – ostrá paľba (36)
Vavrinec, Vladislav: So srdcom na dlani. VFS Jánošík (37)
Čukan, Karol: Slovensko a jeho ozbrojené sily v NATO z pohľadu verejnosti (38)
URL : https://www.valka.cz/2007-08-t106992#381513Verze : 0
MOD