Main Menu
User Menu

2007 / 04

OBRANA

OBRANA
15, 2007, č. 4Obsah čísla:
Žiak, Jozef: Hlavný polygón Slovenska (4-5)
Vitko, Pavol: Aligator, Tatrapan, Munvoz či Morak. Rozhovor s národným riaditeľom pre vyzbrojovanie Stanislavom Szabom (6-7)
Vitko, Pavol: Britsko-holandsko-slovenská desiatka. Kurz pre nižších štábnych dôstojníkov JSOC (8-9)
Vavrinec, Vladislav: Ľudia dobra. Vojenský čin roka (10-12)
Žiak, Jozef: Ako pritiahnuť vojakov? Zväz vojakov Slovenskej republiky (13)
Dolinay, Ján: Krídla generála spod Bradla. Farman M.F.11 Shorthorn a Caproni Ca.3 (16)
Čaplovič, Miloslav: Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik (17)
Žiak, Jozef: Ženy pod Zoborom (18-19)
Vavrinec, Vladislav: Budúci pyrotechnici - prvá etapa (22-23)
Kováč, František: Trestná činnosť v roku 2006 (24)
Čukan, Karol: Vojenský výsluhový dôchodca blízkej budúcnosti (25)
Žiak, Jozef: Velitelia a primátori. Spolupráca s civilným sektorom (26-27)
Koblen, Ivan: Úlohy vyzbrojovania. Analýza (28-29)
Vavrinec, Vladislav: Právna služba rezortu. Rozhovor s riaditeľkou Úradu právnych služieb ministerstva obrany Dušanou Višňovskou (30)
Vitko, Pavol: Nielen akcia, ale aj komunikácia. Časť 4 (34-35)
Vitko, Pavol: Rozhovor s nepriateľom. Slovenský film (36)
Štubňa, Miroslav: Zanedbávaný sval (37)
Žiak, Jozef: Naše americké korene. Časopis Obrana (38-39)
URL : https://www.valka.cz/2007-04-t106934#381365Verze : 0
MOD