Main Menu
User Menu

2006 / 07

OBRANA

OBRANA
14, 2006, č. 7Obsah čísla:
Žiak, Jozef: Kód noci je 4C. Nočné plavby BVP (4-5)
Žiak, Jozef: Ukrajina – náš sused (7-9)
Vitko, Pavol: Obojstranný prínos. Rozhovor s riaditeľom Úradu vojenskej spolupráce USA pre SR pplk. Bradom Hocevarom (10)
Vitko, Pavol: Smútok a služba (12-13)
Dolinay, Ján: MAT 49. Samopal (16)
Maskalík, Alex: Strojca piatej republiky. Charles André Joseph Marie de Gaulle (17)
Vavrinec, Vladislav: Ako sa žije na Golanoch. Slovenský kontingent UNDOF (22-27)
Vavrinec, Vladislav: Pripravované zmeny vo „vojenskom zákone“ (30)
Kemény, Maroš: Komunikácia rezortu (31)
Blizman, Jozef: Balistické ochranné vesty (34-35)
Žiak, Jozef: Špeciál pod Matúšovým hradom (36)
Vitko, Pavol: Zobudil driemajúcu obec. Vladimír Šavel (37)
URL : https://www.valka.cz/2006-07-t106685#380716Verze : 0
MOD