Main Menu
User Menu

2006 / 04

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
10, 2006, č. 4Obsah čísla:
Grausm Igor: Rád Draka a jeho insígnie (3-25)
Dangl, Vojtech: Systém protitureckej obrany na území Slovenska v druhej polovici 16. storočia (26-42)
Mičianik, Pavel: Slovenská zaisťovacia divízia na okupovaných územiach Ukrajiny a južného Bieloruska /január – august 1942/ (43-65)
Mannová, Elena: Nemecká tlač na Slovensku a prvá svetová vojna (66-76)
Bystrický, Valerián – Písecká, Barbara: Žilinská dohoda 6. októbra 1938 (77-108)
Nižňanský, Eduard – Tulkisová, Jana: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej zmluvy o vojnovom hospodárstve z 30.1.1940 (109-125)
Lacko, Martin: Denník Vincenta Lofaja – príslušníka 2. technickej divízie v Taliansku v roku 1945 (126-133)
URL : https://www.valka.cz/2006-04-t79452#291694Verze : 0