Main Menu
User Menu

2006 / 03

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
10, 2006, č. 3Obsah čísla:
Čepela, Vladimír:Vojenská a štátna symbolika za vlády Anjouovcov (3-19)
Hetényi, Martin: K niektorým aspektom situácie na slovensko-maďarskom pohraničí 1938 - 1945 (20-43)
Sorby, Karol: Cesta k arabsko-izraelskej vojne v roku 1967 na Blízkom východe (44-57)
Germuska, Pál: Začiatky maďarského exportu vojenskej techniky na Blízky východ (58-70)
Bagi, Zoltán Peter: Plán ťažení cisársko-kráľovského vojska z roku 1595 a plány povojnového usporiadania krajiny (71-89)
Nižňanský, Eduard - Tulkisová, Jana: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej dohody o bojových chemických látkach a ich výrobných zariadeniach (90-99)
Pridala, Michal: Obdobie Mníchovskej krízy v umelecky stvárnených spomienkach Michala Pridalu (100-123)
Matuszak, Tomasz: Letecká pomoc pre Krajinskú Armádu (Armia Krajowa) a Varšavské povstanie roku 1944. Správa plukovníka Harolda M. Threlfalla (124-142)
URL : https://www.valka.cz/2006-03-t79496#291831Verze : 0