Main Menu
User Menu

2006 / 02

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
10, 2006, č. 2Obsah čísla:
Štefánik, Martin: Benátsko-uhorský súboj o Dalmáciu od polovice 12. storočia do vymretia dynastie Arpádovcov (3-23)
Uhlíř, Dušan: Evropa roku 1805 a válka Třetí protifrancouzské koalice (24-30)
Kodajová, Daniela: Reflexia vojnových udalostí v rokoch 1914–1918 v cirkevnej tlači (31-42)
Mičianik, Pavel: Slovenský delostrelecký pluk 31 v druhej bitke o Charkov (43-70)
Wojewódzki, Ireneusz: Problematika použitia 1. samostatnej paradesantnej brigády na podporu Varšavského povstania (71-86)
Lacko, Martin: Vyšetrovacie praktiky POHG na Vlčkovej ulici na prelome rokov 1944/1945 (87-99)
Hospodár, Vladimír: Zbierkové fondy v Múzejnom oddelení Svidník Vojenského historického múzea v Piešťanoch, špecifikácia fondu písomnosti (100-103)
Pešek, Bohumil: Zdenko Mikula – vojenský hudobník a organizátor slovenských vojenských hudeb (104-114)
URL : https://www.valka.cz/2006-02-t79450#291691Verze : 0