Main Menu
User Menu

2005 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
54, 2005, č. 1Obsah čísla:
Stehlík, E.: Československé opevňovací programy 1936-1939 (4-29)
Břach, R.: Dohoda z 18. února 1919 o podřízení čs. ozbrojených sil vrchnímu velení maršála Foche (30-39)
Pazdera, D. - Kodera, P.: "Čechoslovácká legie" v Sarajevu a geograf J. V. Daneš (40-50)
Kopecký, M.: Dělostřelci a tankisté 1. československého armádního sboru u Jasla (51-59)
Rajlich, J.: Československý válečný letec Jan Robert Alexander (60-74)
Plachý, J: Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna (75-79)
Vlachý, J.: Můj otec Jan Vlachý (80-93)
Deník leteckého detachementu v Horažďovicích, září - říjen 1925 (94-104)
Třídní boj po 17. listopadu 1989 v dokumentech politického aparátu ČSLA (105-119)
URL : https://www.valka.cz/2005-01-t78206#288195Verze : 0
MOD