Main Menu
User Menu
Reklama

2002 / 05

ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky

ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky
Ročník 10, 2002, číslo 5


Obsah čísla:
Kment, Roman: Viacnárodné jednotky (4-5)
Kment, Roman: V znamení bieleho kamzíka (6-7)
Gyürösi, Miroslav: Krátke informácie (8-9)
Kika, Tomáš: Pplk. Mark E. Koechle: Veľmi dobrá strelnica (10-11)
Dolinay, Ján: Gurkhovia v britskej armáde (12-13)
Gyürösi, Miroslav: Riadená strela Granit(14)
Ježek, František: TATRAPAN AMB (15-18)
Gyürösi, Miroslav: Tanky z Kubinky (19)
Gyürösi, Miroslav: Rádiolokátor Giraffe AMB (20-21)
Stolár, Michal; Chytil, Ivan: RAH-66 Comanche (dokončenie) (22-25)
Dolinay, Ján: Anthropoid 1942 (26-27)
Ďurina, Juraj: Verejná mienka o NATO (28-29)
Predstavujeme / Súťaž (30)
URL : https://www.valka.cz/2002-05-t127346#430895Verze : 0
MOD
Reklama