Main Menu
User Menu

2002 / 04

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
51, 2002, č.4Obsah čísla:
Pilát, Vladimír: Jak se připravoval útok na Eben-Emael (779-821)
Košťál, Petr: Okupace Moravy pruskými vojsky v roce 1866 (822-859)
Havel, Petr - Hodík, Milan: Stravování jako součást zaopatření vojáků c. k. armády do roku 1918 (860-883)
Kutílková, Dagmar: K problematice stejnokrojů příslušníků československé jednotky v Rusku v roce 1918 (884-912)
Adámek, Josef: Trochu vzpomínek z I. světové války a ze zajetí z let 1914-1920, 1. část (913-934)
Gláser, Petr: Václav Weinzettl, architekt vojenských pomníků /1862-1930/ (935-955)
URL : https://www.valka.cz/2002-04-t79398#291517Verze : 0