Main Menu
User Menu

2001 / 12

ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky

ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky
Ročník 9, 2001, číslo 12


Obsah čísla:
Demetrian, Július: Revízia obrany USA (4-5)
Demetrian, Július: Zmeny amerických vojsk (6-7)
Gyürösi, Miroslav: Technické informácie (8-9)
Vitko, Pavol: Jozef Pivarči: Reforma nevyhnutnosťou (10-11)
Hadar, Igor: Inovácie v chemickej službe (12-13)
Kment, Roman: Cyperská výzva (14-15)
Gyürösi, Miroslav: Nové systémy výstrahy (18-19)
Gyürösi, Miroslav: Epolet (20)
Gyürösi, Miroslav: Pevnosť Bouda (21)
Szabo, Stanislav; Stolár, Michal: Európske taktické lietadlá: Modernizácie lietadiel MiG-21 (dokončenie) (22-25)
Dolinay, Ján: Americká občianska vojna (26-27)
Drahoš, Ján: Akčný plán členstva (28-29)
Predstavujeme / Súťaž (30)
URL : https://www.valka.cz/2001-12-t127312#430859Verze : 0
MOD