Main Menu
User Menu

2000 / 02

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
49, 2000, č.2

Obsah čísla:
Bilek, Jiří: Vojenské aspekty čs. - polského sporu o Těšínsko v roce 1945 (235-265)
Kubů, Eduard: Československo - francouzská spojenecká smlouva a Německo I. část (266-293)
Pregiel, Piotr: Francouzský hugenot generálem Bedřicha II. (294-334)
Fučík, Josef: K významu českých zemí pro vznik stálé habsburské armády (335-344)
Zabloudilová, Jitka - Brádlerová, daniela: Banka československých legií 1919 - 1925 (345-377)
Velecká, Hana: Československý červený kříž v zahraničí v období druhé světové války (378-405)
Maršálek, Zdenko: Major generálního štábu František Fišera (406-429)
Maršálek, Zdenko - Coufalová, Iveta: K článku o polské armádě v září 1938 (430-434)
URL : https://www.valka.cz/2000-02-t82590#302619Verze : 0