Main Menu
User Menu

2000 / 02

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
4, 2000, č.2Obsah čísla:
Slepcov, Igor: Z histórie Karpatskej ofenzívy ruských vojsk v rokoch 1914 – 1915 (3-13)
Hronský, Marian: K národnostnej otázke v rakúsko-uhorskej armáde za prvej svetovej vojny – Zastúpenie Slovákov v jednotkách pechoty a jazdectva v roku 1918 (14-35)
Katreba, Zoltán: Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu Slovenskej republiky do vojny proti Sovietskemu zväzu v roku 1941 (36-56)
Výboh, Jozef: Vojenské obvody a vojenské výcvikové priestory ASR a Vojenské lesy a majetky SR – ich vznik a stručný vývoj do roku 1999 (57-75)
Segeš, Vladimír: Reflexia vojenstva v Dekádach uhorských dejín Antonia Bonfiniho (76-88)
Minařík, Pavel – Šrámek, Pavel: Průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (89-106)
Chorvát, Peter: „Prešov v poľskej kampani“. K problematike významu Prešova a jeho okolia v období účasti Slovenska na nacistickej agresii proti Poľsku v roku 1939 (107-118)
Hujvan, Peter: Nikdy nezabudnem! 1. část - Od Kyjeva po Duklu (119-130)
URL : https://www.valka.cz/2000-02-t79431#291646Verze : 0