Main Menu
User Menu

2000 / 01

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
4, 2000, č.1Obsah čísla:
Graus, Igor: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredovekých banských miest (3-22)
Vondrášek, Václav: Příprava vyšších velitelů a štábních důstojníků v čs. armádě 1918 – 1939 (23-40)
Pejs, Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii (1939 – 1940) (41-52)
Štaigl, Jan: Ochrana štátnej hranice Slovenska po druhej svetovej vojne (1945 – 1950) (53-78)
Churý, Slavomír: Slovenskí a českí usadlíci v Bulharsku a ich účasť v balkánskych vojnách (1912 – 1913) a v prvej svetovej vojne (1915 – 1918) (79-81)
Suško, Ladislav: Správa sudetonemeckého profesora K. V. Müllera z nemeckej Karlovej univerzity o Slovensku (august – október 1944) (82-96)
URL : https://www.valka.cz/2000-01-t79430#291645Verze : 0