Main Menu
User Menu

20. tankový pluk [1990-1991]

20th Tank Regiment

     
Název:
Name:
20. tankový pluk
Originální název:
Original Name:
20. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1990
Předchůdce:
Predecessor:
17. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
20. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1989-01.11.1991 15. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.07.1989-01.11.1991 Týn nad Vltavou, Jaselská kasárna /
Velitel:
Commander:
01.07.1989-01.11.1991, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.07.1989-01.11.1991 Tankový pluk československo-bulharského přátelství
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
01.07.1989-01.11.1991 VÚ 5613 Týn nad Vltavou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (20. tankový pluk)
URL CZ: https://www.valka.cz/20-tankovy-pluk-1990-1991-t67232#410453Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/20th-Tank-Regiment-t67232#410453Version : 0
MOD
20. tankový plukVznik: 1. 7. 1989 transformací 17. tankového pluku


Krycí číslo:


Čestný název: Československo-bulharského přátelství


Dislokace: Týn nad Vltavou


Nadřízený stupeň:
15. motostřelecká divizePodřízené jednotky: (obecně, 80. léta)


- velitelská četa
- průzkumná rota (tři průzkumné čety)
- tři tankové prapory (každý: velitelské družstvo, tři tankové roty, technické družstvo, četa týlového zabezpečení, praporní obvaziště)
- motostřelecká rota (pouze u tankového pluku tankové divize)
- baterie houfnic 122 mm nebo oddíl raketometů 130 mm (velitelská četa, tři palebné baterie, četa týlového zabezpečení)
- protiletadlová baterie (velitelské družstvo, dvě protiletadlové čety, dopravní družstvo)
- spojovací rota (spojovací četa, rádiová četa)
- ženijní rota (ženijní četa, strojní četa)
- rota chemické ochrany (velitelské družstvo, četa radiačního a chemického průzkumu, četa speciální očisty)
- rota oprav techniky (dílna pásové techniky, dílna kolové techniky, výzbrojní dílna, spojovací dílny, speciální dílna, vyprošťovací družstvo)
- rota týlového zabezpečení (dvě automobilní čety, hospodářské družstvo, úpravna vody, sklady)
- plukovní ošetřovna


Zrušení: 30. 11. 1991


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL CZ: https://www.valka.cz/20-tankovy-pluk-1990-1991-t67232#237732Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/20th-Tank-Regiment-t67232#237732Version : 0
MOD