20. tankový pluk [1990-1991]

20th Tank Regiment
     
Název:
Name:
20. tankový pluk 20th Tank Regiment
Originální název:
Original Name:
20. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1990
Předchůdce:
Predecessor:
17. tankový pluk 17th Tank Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
20. pěší pluk 20th Infantry Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1990-01.11.1991 15. motostřelecká divize
01.03.1990-01.11.1991 15th Motor Rifle Division
Dislokace:
Deployed:
01.03.1990-01.11.1991 Týn nad Vltavou, Jaselská kasárna /

Velitel:
Commander:
01.03.1990-01.11.1991 ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
01.03.1990-01.11.1991 Tankový pluk československo-bulharského přátelství
01.03.1990-01.11.1991 Tank Regiment of the Czechoslovak-Bulgarian Friendship
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
01.03.1990-01.11.1991 VÚ 5613 Týn nad Vltavou 01.03.1990-01.11.1991 VU 5613 Týn nad Vltavou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (20. tankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/20-tankovy-pluk-1990-1991-t67232#410453 Verze : 0
20. tankový pluk
Podřízené jednotky: (obecně, 80. léta)
- velitelská četa
- průzkumná rota (tři průzkumné čety)
- tři tankové prapory (každý: velitelské družstvo, tři tankové roty, technické družstvo, četa týlového zabezpečení, praporní obvaziště)
- motostřelecká rota (pouze u tankového pluku tankové divize)
- baterie houfnic 122 mm nebo oddíl raketometů 130 mm (velitelská četa, tři palebné baterie, četa týlového zabezpečení)
- protiletadlová baterie (velitelské družstvo, dvě protiletadlové čety, dopravní družstvo)
- spojovací rota (spojovací četa, rádiová četa)
- ženijní rota (ženijní četa, strojní četa)
- rota chemické ochrany (velitelské družstvo, četa radiačního a chemického průzkumu, četa speciální očisty)
- rota oprav techniky (dílna pásové techniky, dílna kolové techniky, výzbrojní dílna, spojovací dílny, speciální dílna, vyprošťovací družstvo)
- rota týlového zabezpečení (dvě automobilní čety, hospodářské družstvo, úpravna vody, sklady)
- plukovní ošetřovna

Zrušení: 30. 11. 1991

Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/20-tankovy-pluk-1990-1991-t67232#237732 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více