Main Menu
User Menu

20. samostatný tankový prapor [1969-1971]

20th Separate Tank Battalion

     
Název:
Name:
20. samostatný tankový prapor
Originální název:
Original Name:
20. samostatný tankový prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1971
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1971 20. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1971 Dolní Žandov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.05.1971 Špilka, Vojtěch (Podplukovník)
00.05.1971-01.09.1971 Aplt, Vladimír (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1969-01.09.1971 velitelská rota
01.09.1969-01.09.1971 1. tanková rota
01.09.1969-01.09.1971 2. tanková rota
01.09.1969-01.09.1971 3. tanková rota
01.09.1969-01.09.1971 technická opravna
01.09.1969-01.09.1971 četa týlového zabezpečení
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1971 VÚ 3130 Dolní Žandov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00000 (20. samostatný tankový prapor)
URL : https://www.valka.cz/20-samostatny-tankovy-prapor-1969-1971-t117352#405103Verze : 0
MOD
20. samostatný tankový prapor


Vznik: 1. 9. 1969

Krycí číslo:

Dislokace: Dolní Žandov (Podbořany?)

Nadřízený stupeň: 20. motostřelecká divize

Podřízené jednotky:
velitelská rota (čety: průzkumná, spojovací, ženijní)
tří tankové roty
technická opravna (s dílnou pro opravy a ošetřování pásové a kolové techniky /družstvo pro opravy a ošetřování pásové techniky, družstvo pro opravy a ošetřování kolové techniky, družstvo elektroprací/ a dílnou speciálních prací /družstvo pro opravy výzbroje, družstvo pro spojovací techniku, sklad/)
četa týlového zabezpečení (o dvou automobilních družstvech, hospodářském družstvu, skladu a obvazišti)

Zrušení: 1971

Pozn. Technika zrušeného útvaru byla využita pro navýšení počtu tanků v tankových četách tankových praporů u motostřeleckých pluků ze tří na čtyři vozidla, resp. počtu tanků v praporu z 31 na 40 ks.

Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/20-samostatny-tankovy-prapor-1969-1971-t117352#208363Verze : 0
MOD