Main Menu
User Menu

20. pohotovostní úderná rota [1953-1954]

20th Emergency Shock Company

     
Název:
Name:
20. pohotovostní úderná rota
Originální název:
Original Name:
20. pohotovostná úderná rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.02.1954
Nástupce:
Successor:
4. rota 1. motomechanizované brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.01.1953-10.02.1954 Sbor vnitřní stráže
Dislokace:
Deployed:
25.01.1953-10.02.1954 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.01.1953-20.04.1953 Packa, ( )
21.04.1953-24.05.1953 Baťha, Jozef ( )
25.05.1953-10.02.1954 Urbanský, Otto ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 7649


Tabuľkové počty: 118 osôb, z toho 9 dôstojníkov, 4 poddôstojníci z povolania, 95 poddôstojníkov a vojakov základnej služby


Skutočné počty k 25.05.1953: 107 osôb, z toho 8 dôstojníkov, 4 poddôstojníci z povolania, 95 poddôstojníkov a vojakov základnej služby
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
Archív MV SR Nitrianska Streda, f. 7649, k.1, sp. taj.1953, čj. 039/0S-14-53, 0092-OS-53
URL : https://www.valka.cz/20-pohotovostni-uderna-rota-1953-1954-t105263#376725Verze : 1
MOD