20. pěší divize [1939-1939]

20th Infantry Division
20 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
20. pěší divize
20th Infantry Division
Originální název:
Original Name:
20 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
20. pěší divize
20th Infantry Division
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-07.09.1939 Armáda "Modlin"
07.09.1939-29.09.1939 Operační skupina Zulauf
23.03.1939-07.09.1939 Modlin Army
07.09.1939-29.09.1939 Zulauf Operational Group
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-25.08.1939 Baranowicze, ? /
25.03.1939-28.03.1939 Baranowicze-Sochocin, ? 1) /
28.03.1939-22.07.1939 Płońsk, ? /
22.07.1939-DD.08.1939 Ciechanów, ? /
DD.08.1939-04.09.1939 Wyszyny Kościelne, dvůr /
04.09.1939-04.09.1939 Strzegowo-Raciąż, ? /
05.09.1939-05.09.1939 ?, ? /
06.09.1939-DD.09.1939 Brochów, ? /
DD.09.1939-DD.09.1939 Benjaminów, prostor /
DD.09.1939-14.09.1939 ?, ? /
14.09.1939-29.09.1939 Varšava, Praga /
Velitel:
Commander:
23.03.1939-29.09.1939 Lawicz, Wilhelm Andrzej (pułkownik dyplomowany piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-DD.MM.1939 Tomczuk, Franciszek (podpułkownik dyplomowany piechoty)
DD.MM.1939-29.09.1939 Wayda, Wojciech (major dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Přesun vlakem velitelství divize.

Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, Książka i Wiedza, Warszawa 1987
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#430292 Verze : 2
Velitel divize, plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
20. pěší divize [1939-1939] - Velitel divize, plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz

Velitel divize, plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#238336 Verze : 0
20 Dywizja Piechoty – 20. pěší divize


Mobilizace byla provedena 23. – 24.března 1939 v prostoru posádek jednotlivých útvarů (Slonim, Baranowicze).
Divize byla podřízena :
Veliteli armády „Modlin“ ( 24. března – 4. září 1939)
Při ústupu z mlavské obranné pozice byla rozprášena německým letectvem. Rozprášené jednotky směřovaly od 4. do 7. září za čáru řeky Visly a byly reorganizovány v prostoru Kampinoského pralesa a později v prostoru Jabłonna – Legionowo.
Veliteli Operační skupiny "Tadeusz" (4. – 7. září)
Veliteli Operační skupiny generála Zulaufa (7. – 24. září)
Zanikla 29. září složením zbraní po kapitulaci Varšavy .Sestava 20. pěší divize k 1. září 1939:
Velitelství divize
Velitel divize – diplomovaný plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník Franciszek Dudziński (3. září zraněn)
Velitel divizního dělostřelectva – plukovník Leon Sulkiewicz Hózman Mirza
Náčelník justiční služby – major aud. mgr Jan Stanisław Antoniewicz
Náčelník duchovní služby – major kaplan Seweryn Jędrysik
Velitel meteorologické hlídky – neznámý


Štáb
Náčelník štábu – diplomovaný major Wojciech Wayda
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Tadeusz Wojciech Wojciechowski
Zpravodajský důstojník – diplomovaný kapitán Jerzy Jazdowski
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Stanisław Weber
Velitel ženijního vojska – major Juliusz Levittoux
Velitel spojovacího vojska – kapitán Roman Domaszewicz
Velitel hlavního stanu divize – kapitán Eugeniusz Proskurnicki
Náčelník vojenského četnictva – ?
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Stanisław Wodzyński
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán Mieczysław Ługowski
Náčelník vozatajské služby – podporučík v záloze Antoni Lewkiewicz
Náčelník zdravotnické služby – major dr Filip Głowiński
Náčelník veterinární služby – podporučík v záloze Kazimierz Zembrzuski


Pěší jednotky
78. pěší pluk – podplukovník Kazimierz Dudziński (4. září zraněn)
- major Antoni Bedronek (od 4. září)
79. pěší pluk – diplomovaný podplukovník Konstanty Zaborowski
80. pěší pluk – plukovník Stanisław Fedorczyk (zraněn)


Dělostřelectvo
20. lehký dělostřelecký pluk – podplukovník Kazimierz Weryński (zraněn)
20. těžký dělostřelecký oddíl – major Stanisław Domiczek (do 4. září)
- poručík Aleksander Szmit (od 4. září)
81. motorizovaná protiletadlová baterie typu „B“ ( ze stavu Mazověcké jezdecké brigády) – podporučík Stefan Pawłowski (padl 25. září)
- podporučík Franciszek Olszewski (od 25. září)
POZNÁMKA: 20. motorizovaná protiletadlová baterie typu „A“ byla po mobilizaci přidělena silám protivzdušné obrany státu a k divizi nedorazila.


Průzkumné jednotky
20. divizní jezdecká eskadrona – major Władysław Gajewski (22. září padl)
92. cyklistická rota – kapitán Antoni Szokało (4. září zraněn)


Dispoziční a technické jednotky
92. rota těžkých kulometů na vozech – kapitán Karol Babraj (do 16. září)
20. telegrafická rota – major Kazimierz Lewandowicz
20. spojovací četa hlavního stanu –
20. radiotelegrafická četa –
20. staniční četa – ?
20. družstvo spojovacího parku –
20. ženijní prapor – major Julius Levittoux


Služby
Štábní rota – poručík Piotr Sobolewski (? září padl)
Hospodářská rota – poručík v záloze Stanisław Ratomski
20. četa vojenského četnictva – podporučík v záloze Zygmunt Sutkowski
902. intendanční park –
902. zdravotnická rota – major dr med. Aleksander Mańkowski
902. polní nemocnice - ?
902. polní dezinfekčně – koupelová kolona - ?
902. polní bakteriologicko-chemická pracovna - ?
902. polní dentistická pracovna - ?
902. výzbrojní park –
20. polní soud - ?


Vozatajstvo
909. pochodová skupina - ?
910. pochodová skupina –
909. – 916. vozatajská kolona - ?
909. vozatajská dílna - ?
20. vozatajská četa - ?


Přidělené jednotky:
2.mazurský prapor Národní obrany (Obrony Narodowej) – kapitán Józef Kiernożycki (4. září zraněn)
- poručík (od 27. září kapitán) Feliks Dąbecki
1. samostatný kulometný prapor – major Wacław Kuczaj-Kuczajowski
Lehký dělostřelecký oddíl 59 – major Mieczysław Suzin
Lehký dělostřelecký oddíl 78 – major Feliks Koszutski
Těžký dělostřelecký oddíl 88 – major Jerzy Trzaska-Durski
Samostatná průzkumná tanková rota 62(do 05. září) – kapitán Stanisław Szapkowski
Záložní ženijní rota 161 - ?


Jednotky přidělené 20. pěší divizi pro boj na mlavské obranné pozici (1. – 4. září):
1. mazurský prapor národní obrany (Obrony Narodowej) – kapitán Kazimierz Mordzewski
5. střelecký prapor – major Piotr Perucki


Literatura: Tadeusz Jurga, Władysław Karbowski, Armia „Modlin” 1939, MON, WIH, Warszawa 1987, ISBN 83-11-07274-4
Tadeusz Jurga, Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej cz.7 - Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r., MON, WIH, Warszawa 1975
Ryszard Juszkiewicz, Bitwa pod Mławą 1939, Wydanie II, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, ISBN 83-05-11720-0
Zbigniew Moszumański, 1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920-1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Ajaks, Pruszków 2005, ISBN 83-88773-66-6
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#234474 Verze : 0
Sestava a počty 20. pěší divize a přidělených jednotek před složením zbraní dne 26. září:


Velitelství divize, štáb + hospodářská rota + štábní rota
Velitel divize – diplomovaný plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník Franciszek Dudziński
Velitel divizního dělostřelectva – plukovník Leon Sulkiewicz Hózman Mirza
Náčelník justiční služby – major aud. mgr Jan Stanisław Antoniewicz
Náčelník duchovní služby – major kaplan Seweryn Jędrusik
Náčelník štábu – diplomovaný major Wojciech Wayda
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Tadeusz Wojciech Wojciechowski
Zpravodajský důstojník – diplomovaný kapitán Jerzy Jazdowski
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Stanisław Weber
Velitel ženijního vojska – major Juliusz Levittoux
Velitel spojovacího vojska – kapitán Roman Domaszewicz
Velitel hlavního stanu divize – kapitán Eugeniusz Proskurnicki
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Stanisław Wodzyński
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán Mieczysław Ługowski
Náčelník vozatajské služby – podporučík v záloze Antoni Lewkiewicz
Náčelník zdravotnické služby – major dr Filip Głowiński
Náčelník veterinární služby – podporučík v záloze Kazimierz Zambrzuski
Celkem 46 důstojníků, 409 poddůstojníků a vojínů, 75 koní


Pěší jednotky:
78. pěší pluk – major Antoni Bedronek
Celkem 71 důstojníků, 2619 poddůstojníků a vojínů, 534 koní, 1 dělo, 32 protitankových kanónů
79. pěší pluk – diplomovaný podplukovník Konstanty Zaborowski
Celkem 71 důstojníků, 2651 poddůstojníků a vojínů, 636 koní, 29 těžkých kulometů, 4 protitankové kanóny
80. pěší pluk – plukovník Stanisław Fedorczyk
Celkem 64 důstojníků, 2302 poddůstojníků a vojínů, 573 koní, 1 dělo, 28 těžkých kulometů, 3 protitankové kanóny.


Dělostřelectvo:
20. lehký dělostřelecký pluk – podplukovník Kazimierz Weryński
Celkem 56 důstojníků, 1797 poddůstojníků a vojínů, 1201 koní, 23 děl
82. motorizovaná protiletadlová baterie typu „B“ - podporučík Franciszek Olszewski
Celkem 2 důstojníci, 77 poddůstojníků a vojínů, 2 protiletadlové kanóny 40 mm


Průzkumné jednotky:
92. cyklistická rota – podporučík Józef Dziemidok
Celkem 2 důstojníci, 118 poddůstojníků a vojínů, 12 koní


Dispoziční a technické jednotky:
Telefonická rota – ?
Celkem 9 důstojníků, 332 poddůstojníků a vojínů, 121 koní
Spojovací četa divizního dělostřelectva – ?
Celkem 2 důstojníci, 41 poddůstojníků a vojínů, 5 koní
20. ženijní prapor – major Julius Levittoux
Celkem 27 důstojníků, 620 poddůstojníků a vojínů, 161 koní


Služby:
Pěší četa vojenského četnictva – ?
Celkem 1 důstojník, 44 poddůstojníků a vojínů, 12 koní
Divizní intendanční park – ?
Celkem 6 důstojníků, 108 poddůstojníků a vojínů, 36 koní
Zdravotnická rota – ?
Celkem 3 důstojníci, 85 poddůstojníků a vojínů, 32 koní
Četa výzbrojního parku - ?
Celkem 1 důstojník, 48 poddůstojníků a vojínů, 4 koně


Vozatajstvo:
909. vozatajská kolona - ?
Celkem 2 důstojníci, 68 poddůstojníků a vojínů, 57 koní
910. vozatajská kolona - ?
Celkem 2 důstojníci, 53 poddůstojníků a vojínů, 80 koní
911. vozatajská kolona - ?
Celkem 1 důstojník, 112 poddůstojníků a vojínů, 85 koní
912. vozatajská kolona - ?
Celkem 2 důstojníci, 134 poddůstojníků a vojínů, 133 koní
Vozatajská dílna - ?
Celkem 2 důstojníci, 29 poddůstojníků a vojínů, 22 koní
Přidělené jednotky:
Strážní rota – kompania wartownicza - ?
Celkem 3 důstojníci, 219 poddůstojníků a vojínů, 5 koní
1. pěší pluk „Obrony Pragi“ – podplukovník Stanisław Milian
Celkem 148 důstojníků, 4299 poddůstojníků a vojínů, 566 koní, 1 dělo, 48 těžkých kulometů.
III. prapor 41. pěšího pluku - ?
Celkem 22 důstojníků, 731 poddůstojníků a vojínů, 155 koní, 9 těžkých kulometů
I. prapor 144 pěšího pluku – major Józef Kazimierz Skwarnicki
Celkem 18 důstojníků, 815 poddůstojníků a vojínů, 112 koní, 9 těžkých kulometů, 2 protitankové konóny 3. střelecký prapor – major Stanisław Godzisław Hankiewicz (od 17. září)
Celkem 35 důstojníků, 1123 poddůstojníků a vojínů, 208 koní, 10 těžkých kulometů
IV. prapor 210. pěšího pluku - ?
Celkem 22 důstojníků, 774 poddůstojníků a vojínů, 53 koní, 7 těžkých kulometů
Jednotka plukovníka Kazum-beka (Varšavská brigáda Národní obrany bez II. praporu) – plukovník Kazum Bek Dzangir Bej (Gruzínec).
Celkem 10 důstojníků, 453 poddůstojníků a vojínů, 44 koní, 3 těžké kulomety
II. varšavský prapor Národní obrany – major Bronisław Surewicz
Celkem 17 důstojníků, 551 poddůstojníků a vojínů, 43 koní, 6 těžkých kulometů
2. protiletadlová kulometná rota - ?
Celkem 2 důstojníci, 73 poddůstojníků a vojínů, 27 koní, 7 těžkých kulometů
46. těžký dělostřelecký oddíl ( dvě baterie + muniční kolona) – kapitán Stanisław Kozłowski
Celkem 20 důstojníků, 678 poddůstojníků a vojínů, 418 koní, 11 děl
4. baterie 5. lehkého dělostřeleckého pluku – poručík Andrej Malewski
Celkem 5 důstojníků, 141 poddůstojníků a vojínů, 137 koní, 4 děla
3. samostatná telefonicko-kabelová četa - ?
Celkem 1 důstojník, 70 poddůstojníků a vojínů, 22 koní.


Literatura: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.
Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle Kampanii Wrześniowej, MON, Warszawa 1985, Wydanie V – poprawione i uzupełnione, ISBN 83-11-07109-8

Děkuji tímto panu Rafału Białkowskiemu za umožnění náhledu do práce Ludwika Głowackiego.
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#238166 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více