Main Menu
User Menu
Reklama

20. pěší divize [1914-1919]

20. Infanterie-Division

20. Infanterie-Division
20. pešia divízia

Sídlo jednotky:1914 - HannoverPodriadené jednotky:


39. Infanterie-Brigade / Hannover
39. pešia brigáda / sídlo: Hannover


40. Infanterie-Brigade / Hannover
40. pešia brigáda /sídlo: Hannover


20.Kavallerie-Brigade / Hannover
20. jazdecká brigáda / sídlo. Hannover


20. Feldartillerie-Brigade / Hannover
20. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Hannover


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ Braunschweigisches Husaren-Regiment 17
½ Husársky pluk (brunšvícky) č. 17


Division-Brückentrain-Abteilung 20
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 20

Nadradené stupne:

2. Armee - 2. armáda
X. Armeekorps – 10. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1914-1919-t66426#235138Verze : 0
MOD
Reklama