20. granátnická divize Waffen-SS (estonská č. 1) [1944-1945]

20th Waffen-SS Grenadier Division (Estonian No. 1) / 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
     
Název:
Name:
20. granátnická divize Waffen-SS (estonská č. 1) 20th Waffen-SS Grenadier Division (Estonian No. 1)
Originální název:
Original Name:
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
20. estonská dobrovolnická divize SS 20th Estonian SS Volunteers Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1944-DD.10.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.10.1944-DD.11.1944 Skupina armád Sever
DD.11.1944-DD.02.1945 Velitelství záložního vojska
DD.02.1945-DD.03.1945 VIII. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 1. tanková armáda
DD.04.1945-DD.05.1945 17. armáda
DD.05.1945-08.05.1945 VIII. armádní sbor
DD.06.1944-DD.10.1944 III SS Tank Corps (Germanic)
DD.10.1944-DD.11.1944 Army Group North
DD.11.1944-DD.02.1945 Replacement Army Command
DD.02.1945-DD.03.1945 VIII Army Corps
DD.03.1945-DD.04.1945 1st Tank Army
DD.04.1945-DD.05.1945 17th Army
DD.05.1945-08.05.1945 VIII Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1944-19.03.1945 Augsberger, Franz Xaver Josef (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
19.03.1945-08.05.1945 Maack, Berthold (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.06.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 20
DD.06.1944-08.05.1945 SS Division Units 20
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#470064 Verze : 0
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#2593 Verze : 0
vznikla v lednu 1944 nejprve pod názvem 20. estonská dobrovolnická divize SS, přejměnovaná o čtvrt roku později na 20. granátnickou divizi SS, est. č. 1


v srpnu 1944 rozbita Rudou armádou u Tartu a její zbytky evakuovány po moři. reorganizace ve Slezku. od ledna 1945 znovu na frontě. na území čech se vzdala američanům.
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#1345 Verze : 0
Sestava 1944
20. Estnische SS-Freiwilligen-Division
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 45 (estn. Nr. 1)
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 46 (estn. Nr. 2)
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 47 (estn. Nr. 3)
SS-Freiwilligen-Artillerie-Regiment
SS-Freiwilligen-Divisions-Füssilier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Pionier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung
SS-Panzerjäger-Abteilung
Zpravodajské oddělení
Zásobovací jednotky


Po rozbití a znovu vytvoření v r. 1945 byla divize organizačně zjednodušena
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estn. Nr. 1)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 45 (estn. Nr. 1)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 46 (estn. Nr. 2)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 47 (estn. Nr. 3)
Waffen-Artillerie-Regiment der SS
Divizní jednotky
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#36883 Verze : 0
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


3.44 – 9.44
III. SS korps
---
Nord
Estonsko


10.44
záloha
Armee abt. Narwa
Nord
Estonsko


11.44 – 1.45
reformování
hlavní stan SS
--
Neuhammer


2.1945
VIII. Armeekorps
17. Armee
Mitte
Slezsko3.1945
Slezsko
1. Pz. Armee
Mitte
Slezsko


4.1945
záloha
17. Armee
Mitte
Slezsko


5.1945
VIII. Armeekorps
17. Armee
Mitte
Slezsko
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#171904 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více