Main Menu
User Menu

20. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

20. Feldartillerie -Brigade

20. Feldartillerie-Brigade
20. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Hannover

Podriadené jednotky:
Feld-Artillerie-Regiment von Scharnhorst (1. Hannoversches) Nr.10
Pluk poľného delostrelectva von Scharnhorst (1. hanoverský) č. 10


Niedersächsisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.46
Pluk poľného delostrelectva (dolnosaský) č. 46Nadradené stupne:1914
2. Armee - 2. armáda
X. Armee-Korps - X. armádny zbor
20.Division -20. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/20-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65225#232293Verze : 0
MOD