Main Menu
User Menu
Reklama

2. zákopnická eskadrona [1939-1939]

2 Szwadron Pionierów/2nd Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
2. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
2 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-24.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Nowa Wola/?
/ 3)
26.08.1939- 27.08.1939 Nowa Wola-Pyry-Imielin-Służew-Varšava-prostor Aleksandrów/noční přesun
/ 3)
27.08.1939-28.08.1939 prostor Aleksandrów-Nieporęt-Zegrze-Wierzbica-prostor Łubienica/noční přesun / 3)
28.08.1939-29.08.1939 prostor Łubienica-Pułtusk-Czarnostów-Karniewo-prostor Przasnysz/noční přesun / 3)
29.08.1939-02.09.1939 prostor Przasnysz/? /
02.09.1939-04.09.1939 prostor Przasnysz-???-???-???-???-prostor Węgrzynowo/přesun / 4)
04.09.1939-05.09.1939 Węgrzynowo-Przemiarowo-Pułtusk-???-prostor Zatory/noční přesun /
05.09.1939-07.09.1939 prostor Zatory/? /
07.09.1939-08.09.1939 Zatory-???-Wyszków-??? (prostor severovýchodně Radzymin)/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 prostor severovýchodně Radzymin/? /
10.09.1939- prostor severovýchodně Radzymin-???-Wola Rasztowska?-Kozły?-???/přesun / 4)
10.09.1939-11.09.1939 ???-???-lesy severně Stanisławów (prostor Kąty Czernickie?)/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 lesy severně Stanisławów (prostor Kąty Czernickie?)-Rudzienko-Mlęcin-Kamionka-Garczyn-Cierpięta-Leśnogóra (boj)-prostor Wiśniew/noční přesun / 3)
12.09.1939-14.09.1939 prostor Wiśniew-Jędrzejew Nowy-Piaseczno-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal-Kamieniec-prostor Szostek/přesun / 3)
14.09.1939-15.09.1939 Szostek-Ruda Szostkowska (boj)-Wola Wodyńska(?) (boj)--Rosy(?)-prostor Jamielnik-Zagoździe-Szyszki-Stanin-Wróblina Mała /přesun / 3)
15.09.1939-16.09.1939 prostor Wróblina Mała-???-lesy jižně Kownatki (Wogram?)/přesun / 3)
16.09.1939-17.09.1939 lesy jižně Kownatki (Wogram, Strzyżew?)-???-Wohyń-prostor Suchowola (Rudno?)/noční přesun / 4)
17.09.1939-18.09.1939 prostor Suchowola-Parczew-???-Wola Wereszczyńska/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Wola Wereszczyńska-Wereszczyn-Małków-Władysławów-Krobonosz (Staw?)/noční přesun / 4)
19.09.1939-20.09.1939 Krobonosz (Staw?)-Chełm/noční přesun /
20.09.1939 Chełm-Strupin-Sielec-Wojsławice-Grabowiec-prostor Rogów/přesun / 3)
20.09.1939-21.09.1939 prostor Rogów/? /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Rogów-les jižně Żuków/noční přesun /
22.09.1939-23.09.1939 les jižně Żuków-Ministrówka-???-Miączyn-???-les prostor Dub/noční přesun / 4)
23.09.1939-24.09.1939 les prostor Dub-Komarów-Janówka-Boża Wola/noční přesun / 4)
24.09.1939 Boża Wola-Suchowola (boj)/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-24.09.1939 Zdanowicz, Józef Tadeusz (major jezdectva)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 2 (Szwadron Pionierów nr 2). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Eskadrona zanikla po boji s jednotkami 68. pěší divize u obce Suchowola, kdy byly rozprášeny a rozpuštěny zbytky Mazovské jezdecké brigády. Zbytky eskadrony se po rozprášení pravděpodobně zúčastnily dalšího boje (do 26.09.1939) v řadách 41. pěší divize (záložní).
3) Eskadrona se přesunovala společně s 1. spojovací eskadronou. Trasa přesunu je uvedena ve zprávě Żerańského.
4) Pravděpodobná trasa přesunu.
Zdroje:
Sources:

Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin” 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Mazowiecka Brygada Kawalerii: Rozkaz szczególny na noc 21-22.IX. 1939 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/A/1
Mączewski, Władysław: Relacja z przebiegu działań Mazowieckiej Brygady Kawalerji z Kampanii w Polsce – wrzesień 1939, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/D/1
Wyciąg z relacji płk. T. Zdanowicza, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/B/5, str. 12 (42)
Żerański, Ludwik: Notatki wojenne 24 sierpień – 4 listopad 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/A/2, str. 4 (9), 20 (25), 30 (35).

URL : https://www.valka.cz/2-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188284#547053Verze : 0
MOD

Velitelská sestava 2. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 24.08.1939-24.09.1939 major jezdectva Józef Tadeusz Zdanowicz 1)
velitel I. čety – DD.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel II. čety – DD.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel III. čety (chemické) – DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel trénu – DD.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)


Poznámky:
1) (01.04.1901-DD.MM.RRRR). V mnoha polských zdrojích uveden jako Zdanowicz-Zemsta. V tzv. 2. bitvě u Tomaszowa Lubelského s jednotkami 68. pěší divize byl těžce zraněn a od té doby byl považován za nezvěstného. Ve skutečnosti po zaléčení ran utekl z nemocnice a dostal se do Varšavy, kde byl Němci zatčen, ale po dalším útěku se ukrýval. Zapojil se do odbojové činnosti v řadách Zemské armády, kde byl povýšen do hodnosti podplukovníka a ve Varšavském povstání byl velitelem ženistů Varšavského okruhu Zemské armády. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Válku přežil a žil ve Velké Británii. Tam byl pravděpodobně povýšen do hodnosti plukovníka.
www.stankiewicze.com
tc.ciechanow.pl
2) Velitelé čet nejsou v uvedených zdrojích uvedeni. Ve schématizmu z března 1939 jsou jména velitelů čet uvedena:
setník Przemysław Deżakowski
poručík jezdectva Jan Hieronim Morawski
poručík jezdectva Witold Edward Tarasiewicz
Do května byl mobilizačním tělesem eskadrony 1 švališerský pluk, jehož kmenovými příslušníky byli výše jmenovaní důstojníci. V květnu byla v mob. tabulkách provedena změna a mob. tělesem se stal 1. oddíl jízdního dělostřelectva. Proto pravděpodobně nastaly změny rovněž ve velitelské sestavě eskadrony. V níže uvedených zdrojích jsou uvedeny jména tří důstojníků eskadrony, kteří byli jejími příslušníky (z nichž dva pravděpodobně veliteli čet v září 1939). Byli to kromě velitele eskadrony:
poručík Sitko – jedná se pravděpodobně o poručíka ženijního vojska v záloze Jakóba Sitko (25.07.1897-DD.MM.19RR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
podporučík Franciszek Neumann (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
www.dws.org.pl
www.wbc.poznan.pl
Mączewski, Władysław: Relacja z przebiegu działań Mazowieckiej Brygady Kawalerji z Kampanii w Polsce – wrzesień 1939, Obsada Personalna, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/D/1
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wyciąg z relacji płk. T. Zdanowicza, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/B/5, str. 12 (42)
Żerański, Ludwik: Notatki wojenne 24 sierpień – 4 listopad 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/A/2, str. 4 (9), 20 (25), 30 (35).
URL : https://www.valka.cz/2-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188284#547054Verze : 0
MOD