Main Menu
User Menu

2. vozatajská rota [1953-1954]

2nd Charioteer Company

     
Název:
Name:
2. vozatajská rota
Originální název:
Original Name:
2. vozatajská rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
4. vozatajská rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.10.1953 4. vozatajský prapor
01.10.1953-01.11.1954 Intendační oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.11.1954 Nové Zámky, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1953-01.11.1954
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.11.1954 VÚ 9123 Nové Zámky
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/2-vozatajska-rota-1953-1954-t187214#544991Verze : 0
MOD