Main Menu
User Menu

2. vojenský zeměpisný ústav [1951-1952]

2nd Military Geographical Institute

     
Název:
Name:
2. vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
2. vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1952
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Dobruška, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Chodil, Ladislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/2-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108885#526343Verze : 0
MOD
Roku 1951 byla „Vojenská zeměpisná služba“ služba přejmenována na „Vojenskou topografickou službu Československé lidové armády“ a prošla první z mnoha poválečných reorganizací. V jejím průběhu byl dosavadní Vojenský zeměpisný ústav Praha rozdělen na tři samostatné ústavy: 1. vojenský zeměpisný ústav Praha, 2. vojenský zeměpisný ústav Dobruška a 3. vojenský zeměpisný ústav Banská Bystrica. Hlavním úkolem 2. VZÚ bylo zabezpečení geodetických, topografických a fotogrammetrických prací,


Dislokace: Dobruška


Velitel: plukovník generálního štábu Ladislav Chodil (1951 - 1952)


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/2-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108885#385950Verze : 0
MOD