Main Menu
User Menu

2. vidová hlásna rota [1951-1952]

2nd Observation Warning Company of the 156th Observation Warning Battalion

     
Název:
Name:
2. vidová hlásna rota
Originální název:
Original Name:
2. vidová hlásna rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1952
Nástupce:
Successor:
3. vidová hlásna rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.04.1952 156. hlásný prapor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1952-01.04.1952 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1952-01.11.1953 VÚ 6155 Prešov
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/2-vidova-hlasna-rota-1951-1952-t187364#545269Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/2-vidova-hlasna-rota-1951-1952-t187364#636098Verze : 0