Main Menu
User Menu

2. těžká dělostřelecká brigáda [1945-1945]

2nd Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
2. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
2. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
5. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Tábor, kasárny /
Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 304
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 305
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 306

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (2. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/2-tezka-delostrelecka-brigada-1945-1945-t49389#309272Verze : 0
MOD