Main Menu
User Menu

2. strážní prapor [1970-1981]

2nd Guard Battalion

     
Název:
Name:
2. strážní prapor
Originální název:
Original Name:
2. strážní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1970
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1981
Nástupce:
Successor:
3. samostatný strážní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1970-01.10.1981 Hradní stráž
Dislokace:
Deployed:
01.03.1970-01.10.1981 Kladno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.03.1970-01.10.1981
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.03.1970-01.10.1981 Vojenský útvar ministerstva vnitra 2292 Kladno
Zdroje:
Sources:
badatelna.eu
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/2-strazni-prapor-1970-1981-t232822#644329Verze : 0
MOD