Main Menu
User Menu
Reklama

2. rota [1962-1966]

2nd Company

     
Název:
Name:
2. rota
Originální název:
Original Name:
2. rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1962
Předchůdce:
Predecessor:
6. rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1962-01.10.1963 14. pluk
01.10.1963-01.07.1966 14. samostatný prapor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1962-01.07.1966 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1962-01.07.1966
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1962-01.07.1966 VÚ 2045 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
Archív MV SR Nitrianska Streda, f. 7649, k.1, sp. taj.1953, čj. 039/0S-14-53, 0092-OS-53
URL : https://www.valka.cz/2-rota-1962-1966-t185500#541526Verze : 0
MOD
Reklama