Main Menu
User Menu

2. průzkumný prapor [1966-1991]

2nd Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
2. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
2. průzkumný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1966
Předchůdce:
Predecessor:
2. průzkumná rota
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
15. průzkumný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1966-31.10.1991 2. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1966-31.10.1991 Janovice nad Úhlavou, kasárna /

Velitel:
Commander:
01.09.1966-31.10.1991 ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1966-01.11.1991 Velitelství a štáb
01.09.1966-01.11.1991 1. průzkumná rota
01.09.1966-01.11.1991 Rota hloubkového průzkumu
01.09.1966-DD.MM.1978 Rádiová rota
01.09.1966-DD.MM.1978 Tanková rota
01.09.1966-01.11.1991 Spojovací četa
01.09.1966-01.11.1991 Jednotky zabezpečení
DD.MM.1978-01.11.1991 2. průzkumná rota
DD.MM.1978-01.11.1991 Rota radiového a radiotechnického průzkumu
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1966-31.10.1991 VÚ 1056 Janovice nad Úhlavou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (2. průzkumný prapor)
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1966-1991-t48677#408665Verze : 2
MOD
2. průzkumný prapor


Vznik: 1. 9. 1966 rozšířením 2. průzkumné roty


Krycí číslo: VÚ 1056


Dislokace: Janovice


Nadřízený stupeň: 2. motostřelecká divize


Podřízené jednotky
1. 9. 1966 - 30. 8. 1976
- tanková rota
- rota obrněných transportérů
- rota hloubkového průzkumu
- radiové rota


1. 9. 1976 - 30. 11. 1991
- velitelství a štáb
- spojovací četa
- průzkumná rota
- průzkumná rota
- rota hloubkového průzkumu
- rota radiového a radiotechnického průzkumu


Zrušení:30. 11. 1991 přečíslován na 15. průzkumný prapor a předám 15. motostřelecké divizi


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-pruzkumny-prapor-1966-1991-t48677#189619Verze : 0
MOD