Main Menu
User Menu

2. prapor [1955-1962]

2nd Battalion of the 8th Brigade

     
Název:
Name:
2. prapor
Originální název:
Original Name:
2. prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1955
Předchůdce:
Predecessor:
4. prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1962
Nástupce:
Successor:
1. samostatný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1955-01.10.1962 8. brigáda průmyslové ochrany
Dislokace:
Deployed:
01.02.1955-01.09.1955 Bratislava, kasárny /
01.09.1955-01.10.1962 Strážske, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.02.1955-01.10.1962 , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1955-01.10.1962 1. rota
01.02.1955-01.10.1962 2. rota
01.02.1955-01.10.1962 3. rota
01.02.1955-01.12.1955 4. rota
01.02.1955-01.12.1955 5. rota
01.04.1960-01.10.1962 4. rota

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.02.1955-01.09.1955 VÚ 8020 Bratislava
01.09.1955-01.10.1962 VÚ 8028 Strážske
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/2-prapor-1955-1962-t185367#541023Verze : 1
MOD