Main Menu
User Menu

2. pobřežní dělostřelecký pluk [1924-1944]

2nd Coast Artillery

     
Název:
Name:
2. pobřežní dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
2nd Coast Artillery
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.02.1924
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1944
Nástupce:
Successor:
2. pobřežní dělostřelecký prapor, 175. pobřežní dělostŕelecký prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.07.1924-30.04.1932 Colón, Fort Sherman /
30.04.1932-01.10.1944 Hampton, Fort Monroe

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Súčasť Pravidelnej armády
Zdroje:
Sources:
CMH Pub-60-5: Air Defenece Artillery (Mckenney, Janice E.); Center of Military History of US Army, Washington D.C. 2000
URL : https://www.valka.cz/2-pobrezni-delostrelecky-pluk-1924-1944-t196827#565956Verze : 0
MOD
2nd Coast Artillery

Formálny nástupca 2. delostreleckého pluku z rokov 1821-1901. Formálne zriadený 27.02.1924, zformovaný k 01.07.1924 z 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., a 24. roty pobrežného delostrelectva.

Obnovený pluk mal aktívne jednotky (batérie E, G, H) dislokované vo Fort Sherman v Panamskom prieplavovom pásme .

K 30.04.1926 bola aktivoovaná Batéria C vo Fort Sherman, pričom súčasne bola inaktivovaná v rovnakom objekte Batéria G.

K 15.04.1932 boli inaktivované vo Fort Sherman Batérie C, E a H.

K 30.04.1932 bolo Veliteľstvo pluku a Batérie C, E a H aktivované vo Fort Monroe (Virginia). K 01.09.1935 bola vo Fort Monroe aktivovaná Batéria A a súčasne inaktivovaná batéria H. V rovnakom objekte bola k 01.11.1938 aktivovaná aj batéria B a D a k 01.02.1940 Batéria F.

Vo Fort Monroe boli zostávajúce batérie 1. a 2. práporu pluku aktivované k 01.08.1940, ďalej nasledovala Batéria G k 01.03.1941 a konečná aktivácia zvyšku pluku prebehla k 30.04.1942.

K 01.10.1944 bol pluk rozpustený. Veliteľstvo pluku, Veliteľská batéria a Batérie A, B, C, G, H a I boli reorganizované na 2. pobrežný delostrelecký prápor a Batérie D, E a F boli včlenené do 175. pobrežného delostreleckého práporu.


Zdroj: CMH Pub-60-5: Air Defenece Artillery (Mckenney, Janice E.); Center of Military History of US Army, Washington D.C. 2000
URL : https://www.valka.cz/2-pobrezni-delostrelecky-pluk-1924-1944-t196827#565957Verze : 3
MOD