2. paradesantní divize [1943-1944]

2nd Parachute Division
2. Fallschirm-Jäger-Division
     
Název:
Name:
2. paradesantní divize 2nd Parachute Division
Originální název:
Original Name:
2. Fallschirm-Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.02.1943
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1944
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.02.1943-03.06.1943 7. armáda
03.06.1943-29.07.1943 Felberova armádní skupina
29.07.1943-17.11.1943 XI. letecký sbor
17.11.1943-28.11.1943 XXXXII. armádní sbor
28.11.1943-01.12.1943 XXXXVIII. tankový sbor
01.12.1943-15.12.1943 XXXXII. armádní sbor
15.12.1943-DD.04.1944 LII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 XVII. armádní sbor
DD.05.1944-DD.06.1944 7. armáda
DD.06.1944-DD.07.1944 XXV. armádní sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 7. armáda
DD.08.1944-19.09.1944 XXV. armádní sbor
14.02.1943-03.06.1943 7th Army
03.06.1943-29.07.1943 Army Group Felber
29.07.1943-17.11.1943 XI Air Corps
17.11.1943-28.11.1943 XXXXII Army Corps
28.11.1943-01.12.1943 XXXXVIII Tank Corps
01.12.1943-15.12.1943 XXXXII Army Corps
15.12.1943-DD.04.1944 LII Army Corps
DD.04.1944-DD.05.1944 XVII Army Corps
DD.05.1944-DD.06.1944 7th Army
DD.06.1944-DD.07.1944 XXV Army Corps
DD.07.1944-DD.08.1944 7th Army
DD.08.1944-19.09.1944 XXV Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
13.02.1943-08.09.1943 Ramcke, Hermann-Bernhard (Generalleutnant)
08.09.1943-09.09.1943 Meder-Eggebert, Wolfgang (Oberstleutnant)
13.09.1943-14.11.1943 Barenthin, Walter (Generalmajor)
14.11.1943-17.03.1944 Wilke, Gustav (Generalmajor)
17.03.1944-01.06.1944 Kroh, Hans (Oberst)
01.06.1944-10.08.1944 Ramcke, Hermann-Bernhard (Generalleutnant)
11.08.1944-13.09.1944 Kroh, Hans (Oberst)
14.09.1944-18.09.1944 Kroh, Hans (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
13.02.1943-12.09.1943 Heydte, Friedrich August von der (Major)
12.09.1943-DD.01.1944 Mors, Jacob (Major)
17.03.1944-01.06.1944 Kerutt, Hellmut (Major)
01.06.1944-16.06.1944 Schmidt, Herbert (Major)
DD.06.1944-DD.07.1944 Fischer-See, August (Major)
DD.07.1944-DD.09.1944 Herder, ? (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Zweiter Band: Die Landstreitkräfte 1-5, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Frankfurt/Main, 1966
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/ground/fallschirm/2fjd.htm
URL : https://www.valka.cz/2-paradesantni-divize-1943-1944-t2984#428030 Verze : 3

Diskuse

Divize, jejímž erbovním znakem se stala kometa, byla budována od úrona 1943 v oblasti Normandie.


Později, když už byla divize bojově nasazena přoběhlo v létě 1943 přidělení Fallsch.MG-Btl.2 a Fallsch.Flak-Abt. 2. tyto jednotky byly sestaveny za zbytků v Tunisku zničeného Fallsch.R.5 pod plukovníkem Barenthinem.
V tomto čase stála 2. Fallsch.Jäg.D. v obranném postavení v jižní Francii v oblasti Nimes v přípravě na očekávané spojenecké vylodění, které německé vrchní velení očekávalo zde po kapitulaci Heeresgruppe Tunesien.
Poté co 25.července 1943 proběhlo vystoupení Italů z Osy, byl v jižní Francii umístěný XI. Fl.K. uveden do pohotovosti.
26. července, prověhlo přeložení v 90 strojích Ju- 52, 45 letounech He 111 a 80 nákladních kluzácích do Říma. Zabezpečovací komando přistálo a zcela zaskočilo Italy na letištích Viterba a Pratica di Mare u Říma. II. Fallsch.Jäg.R. 6 obsadil letiště v okolí města Foggia. Přistálé parašutistické jednotky zajistily v jednom obsazeném vlaku okolí Ostie. Italský velící štáb reagoval přisunutím dvou tankových divizí, jedné motorizované, dvou pěších a jedné pobřežní divize do Říma a tak stály dřívě věrní spojenci proti sobě. 2. Fallsch.Jäg.D. a generálen Studentem přisunutá posila v podobě 3. Pz.Gren.D. byly příliš slabé aby zabránily italským jednotkám v obsazení Říma.
Heslo „Achse“ spustilo v noci na 9. září - kapitulace Itálie – následné německé operace. II. Fallsch.Jäg.R. 6 odstartoval hned při rozednění. Parašutisté seskočily nad Monte Rotondo, kde se nálézal Italský hlavní štáb. Po tvrdém boji se strážními jednotkami padl odpoledne hlavní štáb italských ozbrojených sil do rukou parašutistů.
Generál Student vydal ráno stejného dne rozkaz k útoku na italské hlavní město. 2. Fallsch.Jäg.D. ve dvou bojových skupinách pod velením podplukovníka Meder-Eggeberta a majora svobodného pána ze Heydte, po Via Appia a Via Ostiense do Říma. Přitom prodělal Fallsch.Jäg.R. 6 tvrdé boje s italskou divizí Piacenza.
Až odpoledne stejného dne začala bojová síla Italů znatelně upadat – mnoho vojáků zahodilo své zbraně a uteklo – mohl útok na Řím pokračovat. Fallsch.Jäg.R. 2 dosáhl 10. září Stazione Termini ve středu města a Fallsch.Jäg.R. 6 obsadil ve stejný čas Colosseum. Italský velitel města kapituloval 10. září v 15:30.
12. září se podílala bojová skupina tvořená divizní 1./Fallsch.Lehr-Btl spolu s SS-Sonderkomandem pod Ottou Skorzenym na osvobození Mussoliniho v oblastí masívu Grand-Sasso, tvořící jednotku jenž udeřila na spodní stanici lanovky vedoucí na vrchol hory.
Když v průběhu září britské jednotky obsadily v egejském moři ostrovy Leros, Samos a Kos, proběhl 3. října německý protiúder. V průběhu znovudobývání se 12. listopadu 1943 seskočil I. Fallsch.Jäg.R. 2 na ostrově Leros a zabezpečil následné vylodění pěší brigády, která znovudobyla ostrov do německých rukou.
Po kapitulaci Itálie byla divize přeložena zpět do Německa, ale krátce nato už ji transportní vlaky převážely na ruskou frontu. Tím se uzavřela kapitola v divizní historii kdy divize prováděla bojové seskoky, neboť zbytek války strávila v klasickém pěchotním nasazení. Divize byla vyložena v prostoru Žitomiru a byla podřízena XXXXII. AK podléhajícímu velení 4. Pz. Armee. V prosinci 1943 následovalo zapojení do ústupových bojů skupiny vojsk Jih. Bojová cesta zavedla divizi v lednu 1944 do oblasti Krivého Rogu, následující měsíc bojovala v oblasti Korssun, kde jednotky 2. Ukrajinského frontu prolomily postavení 8. německé armády. Části 2. Fallsch.Jäg.D. byly zničeny při útoku 5. gardové tankové armády, zbytek ustoupil spolu s 10. Pz.Gren.D a 376. ID severně od Kirovogradu kde byl obklíčen.
Pro divizi následovaly dny plné tvrdých bojů v oblasti Kirovograd-Tšerkassy. Ústupové boje se přesouvaly přes Novo Archangelsk východně od Umaně ke Kišiněvu. Divize byla podřízena XVII. AK působícímu v sestavě 6. Armee. Poslední boje na východě prodělali parašutisté mezi Balabausesti a Vinovo v Rumunsku. Poté následoval rozkaz k odvolání těžce vykrvácené divize z fronty.
Kmenové jednotky 2. Fallsch.Jäg.D. byly staženy k osvěžení a doplnění do oblasti Kolína nad Rýnem. Poté se pokračovalo směrem na západ. Prvním plukem který byl přeložen na západ k dalšímu výcviku byl Fallsch.Jäg.R. 6 na cvičiště Carentan v Normandii. Přesně tam kde v ranních hodinách 6.června 1944 seskočily jednotky 101. US výsadkové divize. Když začala invaze, byli to němečtí parašutisté, kteří se první zapojili do bojů proti přistálým americkým jednotkám a udrželi je celý den v těžkém boji. První prapor pluku bojoval o St. Marie-du-Mont, první klíčový bod bitvy v Normandii. Pět dní parašutisté drželi obranu proti přesile, poté museli oblast Carentan vyklidit, protože nepřítel prorazil do jejich týlu po levé i po pravé straně.
Většina 2. Fallsch.Jäg.D. byla krátce předtím přesměrována do oblasti Brestu, kde měl být završen výcvik posil na pobřeží Atlantiku. Ale když se americkým jednotkám prodařilo prorazit frontu v Normandii a hluboko proniknout směrem do jižní a západní Francie stal se Brest dalším ohniskem v bitvě o Francii.
Divize pod velením genpor. Ramckeho musela kromě Fallsch.Jäg.R. 6 bojujím u Carentanu odeslat ještě bojovou skupinu tvořenou III./ Fallsch.Jäg.R.7. a 3./ Fallsch.Jäg.AR 2 do St. Malo. Po průlomu američanů a po postupu VIII. US. Sboru se čtyřmi pěšími a dvěma tankovými divizemi směrem na Brest, nechal Ramcke rozvinout zbývající jednotky východně do zajišťovacích posavení. Z nedostatku dopravních prostředků přesuny probíhaly formou pěších pochodů. Bojové skupiny se často střetávaly na svém postupu s francouzskými partyzány. Ztráty divize do 12. srpna čítaly 50 padlých a 200 zraněných.
US jednotky vyzvaly 8. srpna Brest ke kapitulaci. Velitel pevnosti plukovník von der Mosel ji odmítl. OKW 10.srpna jmenovalo genpor. Ramckeho velitelem pevnosti. Okamžitě stáhl své jednotky zpět do pevnosti. Fallsch.Jäg.R. 7 a Fallsch.Pi.Btl. 2 převzaly obranu na východní části pevnosti, Fallsch.Jäg.R. 2 v západní části pevnosti. Velení divize přešlo na plukovníka Kroha.
Ramcke měl kromě své divize k dispozici 343. ID a některé menší jednotky válečného námořnictva. Celkem to bylo 11 444 mužů pozemní armády, 11 718 mužů Kreigsmarine, 4 261 mužů z Luftwaffe a 1 990 mužů z ostatních složek jako Organizace Todt apod.
Spojenecké letectvo začalo počínaje 12. srpnem s bombardováním pevnosti, probíhajícím společně s ostřelováním válečnými loděmi. Teprve 20. srpna začal pozemní útok VIII. US sboru a jednotek francouzských partyzánů.
Všude naráz vypukly těžké boje, obzvláště těžké byly proti Le Couquet, kde Fallsch.Jäg.R.2 bojoval doslova o každý čtvereční metr. Obdobně těžce probíhaly boje I./ Fallsch.Jäg.R.7 u Gouesnou. Poté co útok nedošel úspěchu, vzdaly američané snahu o přímý útok a uvolnily prostor pro letky bombardérů. Nálety na Brest probíhaly jak ve dne tak v noci a do 1. srpna než prověhl další pokus o pozemní útok zasypalo město tisíce bomb. Deset následujících dnů potřebovaly americké jednotky k tomu aby se probojovaly k okraji města. Poté vypukly boje muž proti muži. 19. dní trval boj v ruinách domů a ulic uvnitř Brestu.
Ráno 19. srpna vystřílelo poslední útočné dělo poslední munici ze zničených budov francouzské námořní školy. Baterie dělostřelectva a flaku už zůstaly bez munice dlouho předtím. Znovu a znovu byli nuceny skupiny bojujících parašutistů ke vzdání se. Mezi posledními se 20. srpna 1944 vzdal general der Fallsch.Tr. Ramcke na svém bojovém stanovišti na 50m útesovém výběžku u moře. V jeho doprovodu se ještě nacházeli tři důstojníci a vojáci spojařského oddílu námořnictva.
Generál Ramcke obdržel za své dosavadní výkony a skvělou obranu pevnosti Brilianty k mečům dubových ratolestí Rytířského kříže. Čímž se stal nejvýše vyznamenaným příslušníkem výsadkových jednotek Německa ve WWII.
OKL vytvořilo na přelomu listopadu a prosince v oblasti Amersfoortu ze záložních jednotek novou 2. Fallsch.Jäg.D., která ale neobdržela žádné těžké zbraně. Stejně tak se pluky, které obdržely stejná čísla jako jejich předchůdci, skládaly jen ze dvou praporů.
Fallsch.Jäg.R.6 obdžel začátkem prosince 1944 rozkaz k poslednímu výsadkovému nasazení německých parašutistů za druhé světové války. Rozkaz zněl krátce a jasně: Seskok nad Hohen Venn a otevření přístupové cesty pro jednotky I. SS-Pz.K. v úvodu ofenzivy v Ardenách.
Dvě transportní skupiny o celkem 67 strojích Ju 52 odstartovaly 17. 12. 1944, ráno ve 3:00 s 870 parašutisty na palubách. Při přeletu fronty bylo sestřeleno 10 letadel palbou spojeneckého a německého protiletadlového dělostřelectva, osm dalších strojů vysadilo muže nad jinými cíly.
A tak to bylo 450 důstojníků, poddůstojníků a mužstva, kteří přistály v cílové oblasti mezi Malméédami a Ambléve. Mnoho z nich dopadlo do lehce zamrzlých močálů, jiní zase do hluboce zasněžených lesů a jen několik na silnice a cesty. Velitel se při výsadku zranil, přesto se mu ale podařilo shromáždit kolem sta mužů svého pluku.
Malá bojová skupina zaujala pozici na silnici, na které se očekával příjezd německých tanků. Ty ale nepřijely, namísto nic zato velké množství amerických vozidel která opětovala palbu. Když do večera nedorazilo žádné vozidlo s německým křéžem na boku vydal velitel rozkaz k probití na německou stranu fronty. Trvalo to tři dny, mezitím se podařilo cca 300 dalším parašutistům najít hlavní jednotku, než byla fronta nadoslech. Na Východ se podařilo probít jen několika málo mužům, většina z nich včetně podplukovníka von der Heydte padla do amerického zajetí při pokusu probít se přes Monschau na německou stranu.
Nová divize byla počátkem ledna 1945 přeložena na frontu. Podléhala LXXXVIII. AK v rámci 25. Armee v bojovém prostoru Arnheim.
Od února se musela divize připojit ke všeobecnému ústupu. Ústupové boje vedly přes Gennep, Üdem, Grootehorst, Siebengewald, Baal a od března přes Rheinsberg, Xanten. Po ústupu za Rýn do Mühleim an der Ruhr. Tady došlo útokem svazků amerických tanků k rozdělení LXIII. AK spolu s 2. Fallsch.Jäg.D. od dosavadní skupiny armád a změně jejího podřízení Heeresgruppe B pod polním maršálem Modelem, který Ruhr prohlásil za pevnost, kolem které počátkem dubna uzavřely 3. a 9. US army obklíčení.
8. Dubna 1945 se podruhé ukončila bojové historie 2. Fallsch.Jäg.D.
URL : https://www.valka.cz/2-paradesantni-divize-1943-1944-t2984#185872 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více