Main Menu
User Menu

2. oddělení /technické/ [1936-1938]

2nd Section /Technical/

     
Název:
Name:
2. oddělení /technické/
Originální název:
Original Name:
2. oddělení /technické/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.06.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
25.06.1936-15.05.1938 Ředitelství opevňovacích prací
Dislokace:
Deployed:
25.06.1936-15.05.1938 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
25.06.1936-15.05.1938 Štěpánek, Karel (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-technicke-1936-1938-t70159#246989Verze : 1
MOD
2. oddělení /technické/ ředitelství opevňovacích prací [1936-1938]


Oddělení vzniklo nově 25. června 1936 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.365/Taj.-hl.št./ŘOP.1936.
Nacházelo se v Praze a podléhalo Ředitelství opevňovacích prací [1935-1938].
Oddělení bylo 15. května 1938, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 13.090/Taj.-hl.št./ŘOP.1938, zrušeno.
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-technicke-1936-1938-t70159#246985Verze : 0
MOD
Součástí oddělení byla:
kancelář přednosty,
Skupina studijní a konstruktivní,
Skupina stavebně administrativní
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-technicke-1936-1938-t70159#246986Verze : 0
MOD
Přednostou oddělení byl:
brigádní generál Ing. Karel Štěpánek (červenec 1936 – květen 1938).
URL : https://www.valka.cz/2-oddeleni-technicke-1936-1938-t70159#246987Verze : 0
MOD