Main Menu
User Menu

2. motomechanizovaný prapor [1954-1962]

2nd Moto-mechanized Battalion

     
Název:
Name:
2. motomechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
2. motomechanizovaný prapor Vnitřní stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.02.1954
Předchůdce:
Predecessor:
5. motomechanizovaný prapor Vnitřní stráže
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1962
Nástupce:
Successor:
14. pluk Vnitřní stráže
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.02.1954-01.10.1962 1. motomechanizovaná brigáda Vnitřní stráže
Dislokace:
Deployed:
10.02.1954-DD.08.1958 Bratislava, kasárny /
DD.08.1958-01.10.1962 Trnava, kasárny /

Velitel:
Commander:
10.02.1954-03.10.1956 Lazur, Michal (Major)
03.10.1956-29.09.1960 Turian, Ctibor (Nadporučík)
29.09.1960-01.10.1962 Kmeťko, Jozef (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.02.1954-01.10.1962 4. rota

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3x pěší rota, tanková rota, protitanková baterie, průzkumná četa, automobilní četa, spojovací četa, ženijní družstvo
Poznámka:
Note:
10.02.1954-DD.08.1958 VÚ 5380 Bratislava
DD.08.1958-01.10.1962 VÚ 5380 Trnava
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/2-motomechanizovany-prapor-1954-1962-t105315#376847Verze : 1
MOD