Main Menu
User Menu

2. minometná brigáda [1945-1945]

2nd Mortar Brigade

     
Název:
Name:
2. minometná brigáda
Originální název:
Original Name:
2. minometná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Tábor, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 255
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 256
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 257
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 258

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (2. minometná brigáda)
URL : https://www.valka.cz/2-minometna-brigada-1945-1945-t49400#191536Verze : 0
MOD
2. minometná brigáda [1945]


Velitelství brigády vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Táboře a podléhalo Velitelství dělostřelectva 2. oblasti [1945-1948]. Jednalo se o vyšší velitelství s úplnou velitelskou působností. Součástí brigády bylo velitelství brigády, Dělostřelecký pluk 255 [1945] (červen 1945 – říjen 1945), Dělostřelecký pluk 256 [1945] (červen 1945 – říjen 1945), Dělostřelecký pluk 257 [1945] (červen 1945 – říjen 1945) a Dělostřelecký pluk 258 [1945] (červen 1945 – říjen 1945).
Velitelství brigády bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, zrušeno.
URL : https://www.valka.cz/2-minometna-brigada-1945-1945-t49400#192603Verze : 0
MOD