Main Menu
User Menu

2. legionářská pěší divize [1921-1939]

2 Dywizja Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
2. legionářská pěší divize
Originální název:
Original Name:
2 Dywizja Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
2. legionářská pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
27.08.1939
Nástupce:
Successor:
02. legionářská pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast X [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
Kielce

Velitel:
Commander:
01.12.1921-DD.06.1930 Narbut-Łuczyński, Aleksander Jerzy (pułkownik/generał brygady)
24.05.1930-DD.04.1938 Zulauf, Juliusz (pułkownik/generał brygady (od 1932))
25.04.1938-27.08.1939 Dojan-Surówka, Jan Edward (pułkownik)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.02.1938(?)-27.08.1939 Pęczkowski, Mieczysław (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-24.08.1939 2. legionářský pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 3. legionářský pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 4. legionářský pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-31.12.1931 2. legionářský polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-24.08.1939 2. legionářský lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 Telegrafní rota 2. legionářské pěší divize[193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-legionarska-pesi-divize-1921-1939-t70602#385205Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Dojan-Surówka, Jan Edward (pułkownik)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Rowecki, Stefan Paweł (pułkownik dyplomowany)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Pęczkowski, Mieczysław (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Schirmer, Józef Henryk (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Korzeniowski, Kazimierz Godzisław Feliks (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Szymański, Lucjan Antoni (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Prokop, Stefan (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Burzyński, Józef I (rotmistrz)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Broniewski, Witold Aleksander (kapitan)
dowódca 2 Pułku Piechoty Legionów velitel 2. legionářského pěšího pluku Commander of 2nd Legions Infantry Regiment Czyżewski, Ludwik (pułkownik)
dowódca 3 Pułku Piechoty Legionów velitel 3. legionářského pěšího pluku Commander of 3rd Legions Infantry Regiment Łukoski, Mieczysław (pułkownik)
dowódca 4 Pułku Piechoty Legionów velitel 4. legionářského pěšího pluku Commander of 4th Legions Infantry Regiment Laliczyński, Bronisław Józef (podpułkownik)
dowódca 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów velitel 2. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 2nd Legions Light Artillery Regiment Romiszowski, Henryk (pułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 2 Dywizji Piechoty Legionów velitel telegrafní roty 2. legionářské pěší divize Commander of Telegraphic Company of 2nd Legions Infantry Division Banasiak, Michał (kapitan)

Zdroj:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/2-legionarska-pesi-divize-1921-1939-t70602#392986Verze : 0
MOD