Main Menu
User Menu
Reklama

2. královská bavorská dělostřelecká brigáda [1914-1919]

2. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade

2. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade
2. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - Augsburg


Podriadené jednotky:Kgl. Bayer. 4. Feldartillerie-Regiment König
Pluk poľného delostrelectva Kráľ (4. kráľovský bavorský)


Kgl. Bayer. 9. Feldartillerie-Regiment
Pluk poľného delostrelectva (9. kráľovský bavorský)

Nadradené stupne:1914


5. Armee - 5. armáda
I. Armee-Korps (kgl. Bayer.) - I. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
2.Division (kgl.württemb.) - 2. divízia ( kráľovská bavorská)Veliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/2-kralovska-bavorska-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65294#232432Verze : 0
MOD
Reklama