2. gardová pěší divize[1914-1919]

2. Garde-Infanterie-Division
2. Garde-Infanterie-Division
2. gardová pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – BerlínPodriadené jednotky:


3.Garde-Infanterie-Brigade / Berlin
3. gardová pešia brigáda / sídlo: Berlín


4.Garde-Infanterie-Brigade /Berlin
4. gardová pešia brigáda /sídlo: Berlín


5.Garde-Infanterie-Brigade /Spandau
5. gardová pešia brigáda /sídlo: Spandau


2.Garde-Feldartillerie-Brigade / Potsdam
2. gardová brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Postupim


Súčasťou divízie boli aj jednotky, ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Garde-Ulanen-Regiment
Gardový hulánsky pluk


Garde Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 2
Gardový divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 2


Nadradené stupne:


2. Armee -2. armáda
Gardekorps –Gardový zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/2-gardova-pesi-divize-1914-1919-t67003#237027 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více